Prejsť na obsah
Študenti

Pre získanie potvrdenia o návšteve školy je potrebné zaslať poštou na študijné oddelenie vyplnené a podpísané tlačivo ”Čestné vyhlásenie študenta o štúdiu”. Odkaz na toto tlačivo je TU.

In order to obtain a confirmation of attending our school, it is necessary to send to the study department a completed and signed form " Statutory declaration about student's higher-education studies the Slovak Republic". The link to this form is HERE.


Základné návody pre prvákov:


Doplnkové štipendium vo Francúzsku

Promócie inžinierov PDF

Promócie - dress code PDF

Neotvárané predmety ZS 2022/2023 - predbežný záujem XLS

  (v nasledujúcich odkazoch si po otvorení súborov stlačte funkčný kláves "F5" pre najnovšiu verziu:)

  Študijné plány

  Rozvrhy

  Brožúra - Študijné programy 2021/2022 PDF

  Harmonogram študijných povinností - 2021/2022 

  Čestné vyhlásenie študenta o štúdiu (SK)

  Čestné vyhlásenie študenta o štúdiu (SK-EN) pre študentov mimo SK

  STATUTORY DECLARATION about student's higher-education studies in the Slovak Republic

  Sprievodca doktorandským štúdiom 2021/2022

  Etický kódex študenta STU

  Informácie k ubytovaniu

  Metodické usmernenie, ktoré upravuje podmienky pre odpustenie alebo zníženie školného na STU


  Z dôvodu bezpečnosti pri používaní AIS musí byť prístupové heslo zmenené, ak nezodpovedá podmienkam pre dostatočne silné heslo a potom ďalej v intervale do 720 dní, inak stratí platnosť. Nové heslo si zmeníte v AIS. Návod na zmenu hesla po expirácii nájdete TU. Odporúčame, aby ste si nastavili obnovenie hesla. Ponuka na obnovenie hesla sa Vám zobrazuje v osobnej administratíve v AIS nad všetkými sekciami.


  Návody (po otvorení návodu si stlačte funkčný kláves "F5" pre najnovšiu verziu):

  Všetky návody, informácie a upozornenia sú sústredené v AIS v časti "Dokumentový server".

  Zmena hesla v AIS TU.

  Tlačivá k uznávačkám a zmenám v rozvrhu.


  Študijné oddelenie, integrátori AIS a rozvrhári - kontakty


  Upozorňujeme študentov SvF, aby si čistili svoje poštové schránky v AIS (aj kôš), pretože pošta zasielaná na Vaše kontá sa v mnohých prípadoch vracia ako nedoručiteľná. Pravidelne sú Vám zasielané dôležité informácie, ktoré v prípade preplnenia poštovej schránky nie sú doručiteľné.

  Nesplnenie si Vašich povinností z dôvodu nedoručiteľnosti informácií nebude ospravedlnené.