Prejsť na obsah
Študenti

Prerušená výučba predbežne do odvolania. Sledujte tiež webstránku fakulty.


Zmena telefónnych čísel na SvF STU:

Od 1.11.2019 sa mení tel. číslo fakulty z +421 2 59274 xxx   na   +421 2 32888 xxx, kde xxx je klapka, ktorá zostáva nezmenená.

Základné návody pre prvákov:

Sprievodca pre prvákov   Návod na používanie AIS


Doplnkové štipendium vo Francúzsku

Promócie bakalárov 9.10.2020

Promócie inžinierov 25. a 26.6.2020

Promócie - dress code

(v nasledujúcich odkazoch si po otvorení súborov stlačte funkčný kláves "F5" pre najnovšiu verziu:)

Študijné plány

Rozvrhy

Brožúra - študijné programy 2019/20

Harmonogram študijných povinností január až august 2019/2020

 

Informácie k ubytovaniu

Metodické usmernenie, ktoré upravuje podmienky pre odpustenie alebo zníženie školného na STU


Z dôvodu bezpečnosti pri používaní AIS musí byť prístupové heslo zmenené od 1.1.2018, ak nezodpovedá podmienkam pre dostatočne silné heslo a potom v intervale do 720 dní, inak stratí platnosť. Nové heslo si zmeníte v AIS. Návod na zmenu hesla po expirácii nájdete TU. Odporúčame, aby ste si nastavili obnovenie hesla. Ponuka na obnovenie hesla sa Vám zobrazuje v osobnej administratíve v AIS nad všetkými sekciami.


Návody (po otvorení návodu si stlačte funkčný kláves "F5" pre najnovšiu verziu):

Všetky návody, informácie a upozornenia sú sústredené v AIS v časti "Dokumentový server".

Zmena hesla v AIS TU.

Tlačivá k uznávačkám a zmenám v rozvrhu.


Študijné oddelenie, integrátori AIS a rozvrhári - kontakty


Upozorňujeme študentov SvF, aby si čistili svoje poštové schránky v AIS (aj kôš), pretože pošta zasielaná na Vaše kontá sa v mnohých prípadoch vracia ako nedoručiteľná. Pravidelne sú Vám zasielané dôležité informácie, ktoré v prípade preplnenia poštovej schránky nie sú doručiteľné.

Nesplnenie si Vašich povinností z dôvodu nedoručiteľnosti informácií nebude ospravedlnené.