Prejsť na obsah
Študenti

Stručný návod na použitie Akademického informačného systému (AIS) PDF


Heslo do AIS, G Suite, webmailu, jedálne

Platnosť hesla, ak Vám ho prvýkrát pridelí študijná referentka, je 14 dní. Po prihlásení sa do AIS (is.stuba.sk) a zmene hesla je jeho platnosť 3 roky od dňa zmeny v AIS. Systém Vás vyzve mailom na zmenu hesla 14 dní pred jeho expiráciou. Zmeníte si ho v AIS na stránke is.stuba.sk.

V prípade, že Vám nefunguje heslo alebo ste ho zabudli, obráťte sa na ktoréhokoľvek integrátora, prípadne na Mgr. Janu Tarovú e-mailom alebo telefonicky na 02/32 888 512. Odporúčame Vám v AIS nastaviť si obnovu hesla užívateľom, keď si aj po expirácii hesla môžete sami zmeniť heslo.


Integrátori AIS

Mgr. Štefánia Václavíková
stefania.vaclavikova@stuba.sk 

  • tel.: 02/32 888 404
  • KMDG, 5. posch. blok C, č. d. C 0519

Ing. Peter Hartman, PhD.
peter.hartman@stuba.sk

  • tel.: 02/32 888 462
  • KKPS, 7. posch. blok C,  č. d. C 0714