Prejsť na obsah
Študenti

Rozvrh hodín na zimný semester 2020/2021  

Zverejnené rozvrhy hodín majú informatívny charakter.

V programoch B-PSA a B-TMS sa rozvrhy, ktoré sú uvedené na konci rozvrhov vo všetkých ročníkoch, nemusia otvoriť pre voľbu krúžkov.

Rozvrhy hodín sa ešte priebežne upravujú, preto je zmena rozvrhov vyhradená!

Záväzné termíny rozvrhov sa budú zobrazovať vo Vašich priradených rozvrhoch v AIS. 


Pre správne zobrazenie rozvrhu a zmien v rozvrhu, si po výbere rozvrhu vždy stlačte funkčný kláves "F5" (obnovenie stránky - Refresh).


Spoločné predmety

Telesná výchova:  Športy (P +V) v príprave

Jazyky


Bakalárske štúdium

Posledná úprava Bc. rozvrhov bola 28.8.2020  9:31

Rozvrhy spolu pre všetky ročníky programov:

B-CE-CExA  B-KKP   B-MPM   B-VSVH

1. ročník

B-GAK   B-IKD   B-PSA   B-TMS   

2. ročník

B-GAK   B-IKD   B-PSA   B-TMS   

3. ročník

B-GAK   B-IKD   B-PSA   B-TMS   

4. ročník

B-PSA 


 Inžinierske štúdium

Posledná úprava Ing. rozvrhov bola 6.9.2020  9:23

Rozvrhy spolu pre všetky ročníky programov:

I-CE-CExA   I-KKP   I-MPM   I-VSVH  

1. ročník

I-AKP   I-GAK   I-NKS    I-PSA   I-TS   I-TZB   

2. ročník

I-AKP   I-GAK   I-NKS    I-PSA   I-TS   I-TZB