Prejsť na obsah
Študenti

Študijní poradcovia

Študijný program Študijný poradca Kontakt
Civil Engineering prof. Ing. Andrej Šoltész, PhD. andrej.soltesz@stuba.sk,
ďalšie kontaktné údaje
Geodézia a kartografia doc. Ing. Marián Marčiš, PhD. marian.marcis@stuba.sk,
ďalšie kontaktné údaje
Inžinierske konštrukcie
a dopravné stavby
Ing. Ivana Véghová, PhD. ivana.veghova@stuba.sk,
ďalšie kontaktné údaje
Krajinárstvo a krajinné plánovanie Ing. Martina Majorošová, PhD. martina.majorosova@stuba.sk, ďalšie kontaktné údaje
Matematicko-počítačové modelovanie doc. RNDr. Mária Minárová, PhD. maria.minarova@stuba.sk
ďalšie kontaktné údaje
Pozemné stavby
a architektúra
doc. Dr. techn. Ing. arch. Roman Rabenseifer roman.rabenseifer@stuba.sk, ďalšie kontaktné údaje
Technológie a manažérstvo stavieb doc. Ing. Marek Ďubek, PhD. marek.dubek@stuba.sk,
ďalšie kontaktné údaje
Vodné stavby a vodné hospodárstvo doc. Ing. Ľudovít Možiešik, PhD.  ludovit.moziesik@stuba.sk, ďalšie kontaktné údaje

Študijný program Študijný poradca Kontakt
Architektonické konštrukcie a projektovanie doc. Ing. et Ing. arch. Milan Palko, PhD. milan.palko@stuba.sk,
ďalšie kontaktné údaje
Civil Engineering prof. Ing. Andrej Šoltész, PhD. andrej.soltesz@stuba.sk,
ďalšie kontaktné údaje
Geodézia a kartografia Ing. Juraj Papčo, PhD.  juraj.papco@stuba.sk,
ďalšie kontaktné údaje
Krajinárstvo a krajinné plánovanie Ing. Martina Majorošová, PhD. martina.majorosova@stuba.sk,
ďalšie kontaktné údaje
Matematicko-počítačové modelovanie doc. RNDr. Mária Minárová, PhD. maria.minarova@stuba.sk,
ďalšie kontaktné údaje
Nosné konštrukcie stavieb doc. Ing. Oľga Ivánková, PhD. olga.ivankova@stuba.sk,
ďalšie kontaktné údaje
Pozemné stavby
a architektúra
Ing. et Ing. arch. Mgr. art. Jozef Kuráň, PhD. jozef.kuran@stuba.sk,
ďalšie kontaktné údaje
Technológia stavieb doc. Ing. Marek Ďubek, PhD. marek.dubek@stuba.sk,
ďalšie kontaktné údaje
Technické zariadenia budov Ing. Mária Kurčová, PhD. maria.kurcova@stuba.sk,
ďalšie kontaktné údaje
Vodné stavby a vodné hospodárstvo doc. Ing. Dana Baroková, PhD. dana.barokova@stuba.sk,
ďalšie kontaktné údaje

Študijným poradcom je školiteľ doktoranda.


Združenie študentov Stavebnej fakulty STU v Bratislave (ZŠ SvF)

ZŠ SvF

Všetko, čo sa deje na škole!
Aktivity školské aj mimo nej. Beánia, stavbárske akcie a súťaže, kurzy aj školenia organizované združením.


Študentská rada vysokých škôl (ŠRVŠ)

Študentská rada vysokých škôl (ŠRVŠ)

Inak známa aj ako "šrvška" je tu aj pre Teba. Stavebná fakulta má v ŠRVŠ tiež svojho delegáta, na ktorého sa môžeš obrátiť v prípade akejkoľvek otázky týkajúcej sa problémov so štúdiom a školou. Ak chceš vedieť viac o jej  činnosti, sleduj oficiálnu stránku ŠRVŠ, alebo sa obráť na svojho delegáta:

Delegát v ŠRVŠ za SvF STU: Andrej Dorušinec, kontaktné údaje


Programy potrebné k štúdiu na stiahnutie

Pripravili sme pre Vás ponuku programov, ktoré Vám môžu pomôcť v štúdiu a ktoré sú voľne dostupné v študentských verziách.