Prejsť na obsah
Študenti

Štátne skúšky sa konali dištančnou formou v dňoch 14. až 17.6.2021.

Kód študijného programu Názov študijného programu Názov študijného odboru Komisia č. Dátum konania Čas zahájenia Link pre aktívne pripojenie
B-CE Civil Engineering Stavebníctvo 1 14.6.2021 9:00 Aktívne pripojenie
B-CExA KZEI   1 14.6.2021 9:00 Aktívne pripojenie
B-GAK 1 Geodézia a kartografia Geodézia a kartografia 1 16.6.2021 8:00 Aktívne pripojenie
B-GAK 2 2 16.6.2021 8:00 Aktívne pripojenie
B-GAK 3 3 16.6.2021 8:00 Aktívne pripojenie
B-IKDS 1 SME Inžinierske konštrukcie
a dopravné stavby
Stavebníctvo 1 14.6.2021 8:30 Aktívne pripojenie
B-IKDS 2 BKM, KDK, DOS 2 15.6.2021 8:00 Aktívne pripojenie
B-KKP 1 Krajinárstvo a krajinné plánovanie Poľnohospodárstvo a krajinárstvo 1 15.6.2021 9:00 Aktívne pripojenie
B-KKP 2   2 16.6.2021 9:00 Aktívne pripojenie
B-MPM 1 Matematicko-počítačové modelovanie Matematika 1 17.6.2021 9:00 Aktívne pripojenie
B-PSA 1 Pozemné stavby a architektúra Stavebníctvo
a Architektúra a urbanizmus
1 14.6.2021 8:00 Aktívne pripojenie
B-PSA 2 2 14.6.2021 8:00 Aktívne pripojenie
B-PSA 3 3 14.6.2021 8:00 Aktívne pripojenie
B-PSA 4 4 14.6.2021 8:00 Aktívne pripojenie
B-PSA 5 5 14.6.2021 8:00 Aktívne pripojenie
B-PSA 6 6 14.6.2021 8:00 Aktívne pripojenie
B-PSA 7 7 14.6.2021 8:00 Aktívne pripojenie
B-PSA A1 8 16.6.2021 8:00 Aktívne pripojenie
B-PSA A2 9 16.6.2021 8:00 Aktívne pripojenie
B-PSA A3 10 16.6.2021 8:00 Aktívne pripojenie
B-STOP 1 ZEI Stavby na tvorbu a ochranu prostredia Stavebníctvo 1 15.6.2021 9:00 Aktívne pripojenie
B-STOP 2 TZB 2 14.6.2021 9:00 Aktívne pripojenie
B-TMS 1 Technológie
a manažérstvo stavieb
Stavebníctvo 1 16.6.2021 8:00 Aktívne pripojenie
B-TMS 2 2 16.6.2021 8:00 Aktívne pripojenie
B-TMS 3 3 16.6.2021 8:00 Aktívne pripojenie
B-TMS 4 4 16.6.2021 8:00 Aktívne pripojenie
B-TMS 5 5 17.6.2021 8:00 Aktívne pripojenie
B-TMS 6 6 17.6.2021 8:00 Aktívne pripojenie
B-TMS 7 7 17.6.2021 8:00 Aktívne pripojenie
B-TMS 8 8 17.6.2021 8:00 Aktívne pripojenie
B-VSVH 1 HTE Vodné stavby
a vodné hospodárstvo
Stavebníctvo 1 16.6.2021 13:00 Aktívne pripojenie
B-VSVH 2 ZEI 2 15.6.2021 9:30 Aktívne pripojenie
B-VSVH 3 GTE 3 15.6.2021 9:00 Aktívne pripojenie

Štátne skúšky sa konali dištančnou formou v dňoch 7. až 9.6.2021.

Kód študijného programu Názov študijného programu Názov študijného odboru Komisia č. Dátum konania Čas
zahájenia
Link pre aktívne pripojenie
I-AKP 1 Architektonické konštrukcie a projektovanie Stavebníctvo 1 7.6.2021 8:00 Aktívne pripojenie
I-AKP 2 2 7.6.2021 8:00 Aktívne pripojenie
I-AKP 3 3 7.6.2021 8:00 Aktívne pripojenie
I-CE GTE, HTE Civil Engineering Stavebníctvo 1 7.6.2021 9:00 Aktívne pripojenie
I-CE TES 1 1 9.6.2021 9:00 Aktívne pripojenie
I-CExA GTE 1 7.6.2021 9:00 Aktívne pripojenie
I-CExA KDK 1 8.6.2021 8:00 Aktívne pripojenie
I-GaK 1 Geodézia a kartografia Geodézia
a kartografia
1 9.6.2021 8:00 Aktívne pripojenie
I-GaK 2 2 9.6.2021 8:00 Aktívne pripojenie
I-GaK 3 3 9.6.2021 8:00 Aktívne pripojenie
I-KKP 1 Krajinárstvo a krajinné plánovanie Poľnohospodárstvo a krajinárstvo 1 8.6.2021 9:00 Aktívne pripojenie
I-MPM 1 Matematicko-počítačové modelovanie Matematika 1 8.6.2021 9:00 Aktívne pripojenie
I-MPM 2   2 9.6.2021 9:00 Aktívne pripojenie
I-NKS BKM 1 Nosné konštrukcie stavieb Stavebníctvo 1 7.6.2021 8:00 Aktívne pripojenie
I-NKS BKM 2 2 7.6.2021 8:00 Aktívne pripojenie
I-NKS BKM 3 3 7.6.2021 8:00 Aktívne pripojenie
I-NKS BKM 4 4 8.6.2021 8:00 Aktívne pripojenie
I-NKS BKM 5 5 8.6.2021 8:00 Aktívne pripojenie
I-NKS DOS 1 8.6.2021 8:00 Aktívne pripojenie
I-NKS KDK 1 1 8.6.2021 8:00 Aktívne pripojenie
I-NKS KDK 2 2 8.6.2021 8:00 Aktívne pripojenie
I-NKS GTE 1 9.6.2021 9:00 Aktívne pripojenie
I-NKS SME 1 7.6.2021 13:00 Aktívne pripojenie
I-PSA 1 Pozemné stavby
a architektúra
Stavebníctvo
a Architektúra a urbanizmus
1 9.6.2021 8:00 Aktívne pripojenie
I-PSA 2 2 9.6.2021 8:00 Aktívne pripojenie
I-PSA 3 3 9.6.2021 8:00 Aktívne pripojenie
I-TZB VT 1 Technické zariadenia budov Stavebníctvo 1 9.6.2021 8:00 Aktívne pripojenie
I-TZB ZT 1 1 7.6.2021 8:00 Aktívne pripojenie
I-TZB ZT 2 2 8.6.2021 8:00 Aktívne pripojenie
I-TZB VK 1 1 8.6.2021 8:00 Aktívne pripojenie
I-TZB VK 2 2 9.6.2021 8:00 Aktívne pripojenie
I-TS-MIF 1 Technológia stavieb Stavebníctvo 1 8.6.2021 8:00 Aktívne pripojenie
I-TS 2 2 7.6.2021 8:00 Aktívne pripojenie
I-TS 3 3 7.6.2021 8:00 Aktívne pripojenie
I-TS 4 4 7.6.2021 8:00 Aktívne pripojenie
I-TS 5 5 7.6.2021 8:00 Aktívne pripojenie
I-TS 6 6 8.6.2021 8:00 Aktívne pripojenie
I-TS 7 7 8.6.2021 8:00 Aktívne pripojenie
I-TS 8 8 8.6.2021 8:00 Aktívne pripojenie
I-TS 9 9 8.6.2021 8:00 Aktívne pripojenie
I-VSH GTE Vodné stavby
a vodné hospodárstvo
Stavebníctvo 1 7.6.2021 9:00 Aktívne pripojenie
I-VSH HTE 1 8.6.2021 9:00 Aktívne pripojenie
I-VSH VSVH 1 7.6.2021 9:00 Aktívne pripojenie
I-VSH ZEI 1 8.6.2021 9:00 Aktívne pripojenie

Obhajoby dizertačných prác sa konajú dištančnou formou.

Kód študijného programu Názov študijného programu Názov študijného odboru Meno doktoranda Názov dizertačnej práce Dátum konania Čas zahájenia Link pre aktívne pripojenie
1114V00-P Aplikovaná matematika Matematika Mgr. Martin Bachratý Generalised polygons in the degree-diameter problem 30.8.2021 10:30 Aktívne pripojenie
3636V00-P Geodézia a kartografia Geodézia a kartografia Ing. Richard Czikhardt InSAR Measurements in a Geodetic Reference Frame 31.8.2021 08:00 Aktívne pripojenie
3644V02-P Teória a konštrukcie inžinierskych stavieb Stavebníctvo Ing. Jakub Dobrý Nonlinear analysis of slender reinforced concrete columns 25.8.2021 13:00 Aktívne pripojenie
3659V12-P Technológia stavieb Stavebníctvo Ing. Katarína Eva Hellová Modelovanie transportu vlhkosti a tepla pórovitými stavebnými materiálmi 25.8.2021 10:00 Aktívne pripojenie
3636V00-P Geodézia a kartografia Geodézia a kartografia Ing. Richard Honti Vývoj efektívnych algoritmov na segmentáciu geometrických útvarov z mračien bodov 30.8.2021 11:00 Aktívne pripojenie
3636V00-P Geodézia a kartografia Geodézia a kartografia Ing. Jakub Chromčák Analýza posunov a pretvorení pevnej jazdnej dráhy vplyvom prevádzkového zaťaženia 30.8.2021 09:00 Aktívne pripojenie
1114V00-P Aplikovaná matematika Matematika Mgr. Pavol Jánoš Graph coverings in the degree-diameter problem and in the degree-girth problem 30.8.2021 09:00 Aktívne pripojenie
3629V09-P Vodohospodárske inžinierstvo Stavebníctvo Ing. Ivana Marko Variabilita povrchového odtoku a jej vplyv na kvalitu vôd v urbanizovanom území 25.8.2021 09:00 Aktívne pripojenie
3659V12-P Technológia stavieb Stavebníctvo Ing. Pavol Mayer Analýza možností implementácie BIM v stavebnej spoločnosti 26.8.2021 10:00 Aktívne pripojenie
3901V00-P Aplikovaná mechanika Strojárstvo Ing. Lýdia Moroczová Správanie a odolnosť členených stĺpov z prvkov tvarovaných za studena 25.8.2021 11:30 Aktívne pripojenie
3644V02-P Teória a konštrukcie inžinierskych stavieb Stavebníctvo Ing. Anton Sivčák Návrh a overenie odolnosti spriahnutia štíhlych betónových dosiek vystužených GFRP výstužou s monolitickou mostovkovou doskou 25.8.2021 10:00 Aktívne pripojenie
1114V00-P Aplikovaná matematika Matematika Ing. Adam Šeliga Generalized measure theory and theory of integrals and their applications 23.8.2021 10:00 Aktívne pripojenie
3636V00-P Geodézia a kartografia Geodézia a kartografia Ing. Peter Špánik Carrier phase multipath modelling in short-term positioning 31.8.2021 11:00 Aktívne pripojenie
3901V00-P Aplikovaná mechanika Strojárstvo Ing. Matúš Turis Príspevok k riešeniu problémov lomovej mechaniky 25.8.2021 09:00 Aktívne pripojenie
3629V09-P Vodohospodárske inžinierstvo Stavebníctvo Ing. Réka Wittmanová Matematické modelovanie odtokového procesu v urbanizovanom území v kontexte klimatickej zmeny 25.8.2021 11:00 Aktívne pripojenie
3631V02-P Teória a konštrukcie pozemných stavieb Stavebníctvo Ing. Peter Zaťko Vplyv kontaktných zatepľovacích systémov na nepriezvučnosť stavebných konštrukcií 30.8.2021 10:00 Aktívne pripojenie

Dizertačné skúšky sa konajú dištančnou formou.

Kód študijného programu Názov študijného programu Názov študijného odboru Meno doktoranda Téma dizertačnej práce Dátum konania Čas zahájenia Link pre aktívne pripojenie
3629V09-P Vodohospodárske inžinierstvo Stavebníctvo Ing. Milica Aleksić Flood control by nature near solutions and land consolidation 30.8.2021 09:00 Aktívne pripojenie
3659V12-P Technológia stavieb Stavebníctvo Ing. Mário Buch Ovplyvňovanie rýchlosti tuhnutia kompozitov pre 3D tlač domov 30.8.2021 09:00 Aktívne pripojenie
3659V12-P Technológia stavieb Stavebníctvo Ing. Terézia Cabanová Klimaticky adaptívne materiály integrované v inovatívnych stavebných komponentoch 30.8.2021 11:00 Aktívne pripojenie
3644V02-P Teória a konštrukcie inžinierskych stavieb Stavebníctvo Ing. Jakub Gašpárek Prípadová štúdia vplyvu agresivity prostredia na trvanlivosť betónových mostov 19.8.2021 10:30 Aktívne pripojenie
3631V02-P Teória a konštrukcie pozemných stavieb Stavebníctvo Ing. Mário Chlaň BIM modelovanie 26.8.2021 09:00 Aktívne pripojenie
1114V00-P Aplikovaná matematika Matematika Ing. Gergö Ibolya Numerical solution of nonlinear advection equations by
the inflow-implict/outflow-explicit finite volume method
23.8.2021 13:00 Aktívne pripojenie
3629V09-P Vodohospodárske inžinierstvo Stavebníctvo Ing. Miroslav Kandera Vodohospodárske bilancie v podmienkach nestacionarity 30.8.2021 10:00 Aktívne pripojenie
3631V02-P Teória a konštrukcie pozemných stavieb Stavebníctvo Ing. Kristína Kaniková Aerodynamika štrbinových medzipriestorov dvojitých transparentných fasád 25.8.2021 10:30 Aktívne pripojenie
3659V12-P Technológia stavieb Stavebníctvo Ing. Matúš Krajčík Ochrana budov proti radónu 25.8.2021 09:00 Aktívne pripojenie
3631V02-P Teória a konštrukcie pozemných stavieb Stavebníctvo Ing. Silvia Križanová Adaptívne okenné konštrukcie pre obytné budovy po roku 2020 26.8.2021 10:00 Aktívne pripojenie
3629V09-P Vodohospodárske inžinierstvo Stavebníctvo Ing. Jakub Mydla Hydraulická analýza zvýšenia protipovodňovej ochrany sídelných území 24.8.2021 10:00 Aktívne pripojenie
3631V02-P Teória a konštrukcie pozemných stavieb Stavebníctvo Ing. Nora Naddourová Historické okno a možnosti jeho uplatnenia v súčasnej stavebnej praxi v oblasti pamiatkovej obnovy 27.8.2021 10:00 Aktívne pripojenie
3631V02-P Teória a konštrukcie pozemných stavieb Stavebníctvo Ing. Martin Poliak Vplyv miery deštrukcie ruiny na návrh nových krycích konštrukcií 27.8.2021 09:00 Aktívne pripojenie
3629V09-P Vodohospodárske inžinierstvo Stavebníctvo Ing. Gergely Rózsa Modelovanie produkcie vybraných prúdov komunálneho odpadu a ich vývoj pre optimalizáciu riadenia a spracovania 24.8.2021 08:30 Aktívne pripojenie
3629V09-P Vodohospodárske inžinierstvo Stavebníctvo Ing. Marek Šutúš Inteligentné nakladanie s dažďovými vodami v urbanizovanom území 24.8.2021 09:15 Aktívne pripojenie
3644V02-P Teória a konštrukcie inžinierskych stavieb Stavebníctvo Ing. Jakub Takács Riešenie problematiky pešej a cyklistickej dopravy v dopravno-inžinierskej dokumentácii z hľadiska priestorového a funkčného využitia urbanizovaného územia 30.8.2021 08:00 Aktívne pripojenie
3659V12-P Technológia stavieb Stavebníctvo Ing. Adam Uhlík Ovplyvňovanie rýchlosti tuhnutia kompozitov pre 3D tlač domov 25.8.2021 13:00 Aktívne pripojenie
3629V09-P Vodohospodárske inžinierstvo Stavebníctvo Ing. Patrik Václavík Analýza účinnosti protipriesakových opatrení v podmienkach slovenských priehrad 25.8.2021 14:00 Aktívne pripojenie
3659V12-P Technológia stavieb Stavebníctvo Ing. Ivan Vavrík Vplyv technológie pohľadového betónu na kvalitu jeho povrchu 26.8.2021 13:00 Aktívne pripojenie
3631V02-P Teória a konštrukcie pozemných stavieb Stavebníctvo Ing. Martin Zagyi Analýza funkčných vrstiev vegetačných striech namáhaných vlhkým vnútorným prostredím 26.8.2021 11:30 Aktívne pripojenie

Poznámka: Zvukový záznam sa vyhotovuje z každej štátnej skúšky realizovanej dištančnou formou. Záznam sa archivuje 3 mesiace a môže byť poskytnutý na základe písomnej žiadosti.