Prejsť na obsah
Študenti

Ostatné programy: 

Zahraniční partneri

Skúsenosti našich študentov


Štipendiá spolkovej krajiny Bavorsko pre študentov 2. a 3. stupňa

Nemecká spolková krajina Bavorsko poskytuje štipendiá pre študentov 2. a 3. stupňa v akad. roku 2022/23. Termín uzávierky je 1. decembra 2021. Ďalšie informácie nájdete na webe www.bayhost.de.

Absolventské a doktorandské stáže

Vážené študentky, vážení študenti,

výzva z roku 2018 na absolventské a doktorandské stáže bola predĺžená. Na tieto je možné sa prihlásiť do 15.11.2020 individuálne, priamo na Útvare medzinárodných vzťahov (international@stuba.sk), a samotnú stáž realizovať do 31.5.2021. Dĺžka financovanej stáže sa predĺžila z 2-4 mesiacov na 2-8 mesiacov, aby bolo možné dočerpanie financií z výzvy 2018. Prihláška a bližšie informácie sa nachádzajú na webe ÚMV na:

https://www.stuba.sk/4103#A2

Kontakty na Útvar medzinárodných vzťahov a Erasmus+ koordinátorov sú na:

https://www.stuba.sk/209

Roman Rabenseifer
prodekan pre zahraničné vzťahy