Prejsť na obsah
Študenti

Ostatné programy: 

Zahraniční partneri

Skúsenosti našich študentov


Dodatočné prihlášky na Erasmus+ mobility v LS 2020/21

Vážené študentky, vážení študenti,

Útvar medzinárodných vzťahov STU zverejnil dodatočné výberové konanie na Erasmus+ študijné pobyty v letnom semestri akademického roka 2020/21, na ktoré je možné sa prihlásiť cez AIS od 28.9. -11.10.2020. Bližšie informácie sú zverejnené na stránke:

https://www.stuba.sk/1818

Zároveň bola predĺžená výzva z roku 2018 na absolventské a doktorandské stáže. Na tieto je možné sa prihlásiť  do 15.11.2020 individuálne, priamo na Útvare medzinárodných vzťahov (international@stuba.sk), a samotnú stáž realizovať do 31.5.2021. Dĺžka financovanej stáže sa predĺžila z 2-4 mesiacov na 2-8 mesiacov, aby bolo možné dočerpanie financií z výzvy 2018. Prihláška a bližšie informácie sa nachádzajú na webe ÚMV na:

https://www.stuba.sk/4103#A2

Kontakty na Útvar medzinárodných vzťahov a Erasmus+ koordinátorov sú na:

https://www.stuba.sk/209

Roman Rabenseifer
prodekan pre zahraničné vzťahy