Prejsť na obsah
Študenti

IAESTE AwardIAESTE (The International Association for the Exchange of Students for Technical Experience) je medzinárodné združenie, ktoré zabezpečuje výmenný program odborných stáží pre študentov technických vysokých škôl. Je súčasťou medzinárodnej skupiny IAESTE A.s.b.l (Associacion sans but lucratif), ktorá je registrovaná v Luxembursku. Študentom dáva možnosť vycestovať do 85 členských krajín sveta, kde môžu absolvovať odbornú stáž na akademickej inštitúcii alebo vo firme. Študenti si takýmto spôsobom obohacujú svoje jazykové a odborné znalosti, spoznávajú novú kultúru a mnohí z nich si nájdu medzi kolegami, či ostatnými praktikantmi, priateľov na celý život. Národné centrum IAESTE Slovakia sa nachádza na pôde rektorátu Slovenskej technickej univerzity v Bratislave a koordinuje činnosť piatich lokálnych centier na Slovensku.

V januári 2020 sme získali ocenenie za trvalý prínos pre organizáciu IAESTE za aktívnu propagáciu výmenného programu a poskytovanie stáží zahraničným študentom dlhšie než 10 rokov.