Prejsť na obsah
Študenti

Dôležité informácie a potrebné tlačivá

Dôležité informácie a potrebné tlačivá

  • Čo je Erasmus+?
  • Aký dlhý môže byť študijný pobyt?
  • Ako sa možno stať ERASMUS+ študentom?
  • Čo si musíš vybaviť pred vycestovaním?
  • Čo si vybavuješ počas pobytu na zahraničnej inštitúcii?
  • Čo musíš vybaviť po návrate?
  • Ako si dať uznať predmety?

Aká je výška finančnej podpory? (Zdroj: STU)

Ďalšie prostriedky na študijný pobyt je možné získať z fondu Prvej stavebnej sporiteľne.

Uzávierky žiadostí na akademický rok 2021/2022:

Podávanie žiadostí je od 1.12.2020 do 31.1.2021.

Kritéria výberového konania

  1. Celkový priemer za štúdium (vrátane uznaných) so započítaním neuspešných zápisov, bez predmetov aktuálneho univerzitného obdobia. (max. 80 bodov),
  2. Jazykový certifikát, pokiaľ je skúška absolvovaná v rámci štúdia, potvrdenie Vám vydá Katedra jazykov (max 10 bodov),
  3. V prípade rovnakého pridelenia bodov je ďalším rozhodujúcim kritériom počet "A" hodnotení u študenta.

Kedy dostanem grant?

Grant dostanete už po podpise zmluvy a všetky dokumenty, ako aj potvrdenie o nástupe na mobilitu, nahrávate v AIS do checklistu. Bližší postup nájdete na stránke rektorátu.

Skúsenosti študentov

Nebojte sa ísť na Erasmus - pozrite si skúsenosti našich študentov.