Prejsť na obsah
Študenti

Nástup na ubytovanie v akademickom roku 2020/2021:

Študenti, ktorým bolo pridelené ubytovanie, sú povinní uhradiť ubytovanie aj za mesiac september. Termín splatnosti je najneskôr do 7.9.2020. Keďže internáty nie sú zatvorené, bytné sa v prípade nevyužitia ubytovania na začiatku semestra (počas dištančného vzdelávania) nevracia. Podľa pokynov k nástupu do ubytovacieho zariadenia na https://www.stuba.sk/657 je uvedené "Ak študent uhradí platbu a nenastúpi do študentského domova najneskôr do 15.10., stráca nárok na ubytovanie a zároveň stráca nárok na vrátenie zaplateného poplatku". V prípade dištančnej formy vzdelávania trvajúcej dlhšie ako do 15.10. bude tento termín predĺžený.


Podrobné informácie a termíny k podávaniu žiadostí a rezervácii izieb na ak. rok 2020/2021:

Pokyny k ubytovaniu pre akademický rok 2020/2021 PDF


Informácie k podávaniu žiadostí o pridelenie ubytovania novonastupujúcim študentom na ak. rok 2020/2021:

Žiadosť o pridelenie ubytovania sa podáva elektronicky do 31.7.2020 (len pre novonastupujúcich!) cez ubytovací systém https://ubytovanie.stuba.sk/.

Informácie k ubytovaniu pre novonastupujúcich študentov PDF 

V prípade akýchkoľvek otázok nás kontaktujte prostredníctvom e-mailu na adrese ubytovanie@zssvf.sk.


Informácie k podávaniu žiadostí o pridelenie ubytovania študentom pokračujúcich ročníkov na ak. rok 2020/2021:

Žiadosť o pridelenie ubytovania sa podáva elektronicky od 1.6.2020 do 15.7.2020 cez ubytovací systém https://ubytovanie.stuba.sk/.

Žiadosti o pridelenie doplnkových bodov na nižšie uvedenom tlačive posielajte tento rok spolu so scanom tlačiva dokladujúceho okolnosti žiadosti výhradne elektronicky (mailom) svojej referentke na študijnom oddelení do 26.6.2020.


Študentské domovy pre študentov SvF


Pravidlá prideľovania ubytovania


Ubytovacia komisia SvF STU

Predsedníčka:
doc. Ing. Katarína Gajdošová, PhD. – prodekanka pre vonkajšie vzťahy, sociálnu starostlivosť o zamestnancov a sociálnu starostlivosť o študentov

Členovia z radov zamestnancov:
Zdena Okasová  – študijná referentka
Iveta Krullová – študijná referentka

Členovia z radov študentov:
Tomáš Šaliga – predseda ZŠ SvF
Adam Tarana – člen rady ZŠ SvF, predseda rady ubytovaných študentov na ŠD Dobrovičova
Michal Dluhý – člen rady ZŠ SvF, predseda rady ubytovaných študentov ŠD Jura Hronca

Na koho sa obrátiť, ak potrebujete poradiť ohľadom:

  • žiadosti o ubytovanie a registrácie izby – najmä novonastupujúci študenti: ubytovanie@zssvf.sk
  • žiadosti o pridelenie doplnkových bodov: Vaša referentka na študijnom oddelení
  • mimoriadnych okolností: predsedníčka Ubytovacej komisie SvF STU

Viac informácii na stránke STU.