Prejsť na obsah
Fakulta

SLOVENSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA V BRATISLAVE
Vazovova  5
812 43 Bratislava 1

Stavebná fakulta STU v Bratislave
Radlinského 11
810 05 Bratislava

IČO: 00397687
DIČ: 2020845255
IČ DPH: SK2020845255

Korešpondenčná adresa:

Stavebná fakulta STU v Bratislave
Radlinského 11
810 05 Bratislava

Sekretariát dekana:
tel.: +421 2 32 888 + klapka

Vedenie fakulty

Oddelenia:

  1. Sekretariát dekana
  2. Oddelenie registratúry
  3. Študijné oddelenie
  4. Oddelenie ľudských zdrojov
  5. Oddelenie projektov a vonkajších vzťahov
  6. Ekonomické oddelenie
  7. Mzdové oddelenie
  8. Oddelenie prevádzky
  9. Iné pracoviská