Prejsť na obsah
SvF

prof. Ing. Vladimír Benko, PhD., Stavebná fakulta STU, prodekan pre vzťahy s verejnosťou, predseda Slovenskej komory stavebných inžinierov
Ing. Igor Beroun, generálny riaditeľ JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL, spol.s r.o.
Ing. Mikuláš Bobik, PhD., riaditeľ Applied Precision, s.r.o.
Mgr. Magdaléna Dobišová, predsedníčka predstavenstva a generálna riaditeľka Skanska SK, a.s.
prof. Ing. Ľudovít Fillo, PhD., Stavebná fakulta STU v Bratislave
Ing. Ľuboš Fussek, riaditeľ Baumit, s.r.o.
Ing. Stanislav Gáborík, generálny riaditeľ Slovenského vodohospodárskeho podniku, š.p.
Ing. Peter Glaus, Hydroconsulting, s r.o.
Ing. Martin Greguš, PhD., MBA, Saint-Gobain Construction Products, s.r.o.
Ing. Peter Halász, riaditeľ JAGA GROUP, s.r.o.
Ing. Ján Hardoš, predseda Komory geodetov a kartografov, riaditeľ fy Sigeo spol. s r.o.
Ing. Juraj Hirner, konateľ a riaditeľ spoločnosti STRABAG – Pozemné a inžinierske staviteľstvo, s.r.o.
Ing. Oto Hornáček, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Hornex, a.s.
Ing. Stanislav Hreha, PhD., predseda správnej rady Asociácie vodárenských spoločností, predseda predstavenstva Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s.
Ing. Milín Kaňuščák, konateľ spoločnosti KAMI PROFIT, s.r.o.
Ing. arch. Pavol Kollár, štatutár IN GROUP, s.r.o.
prof. Ing. Alojz Kopáčik, PhD., prezident Združenia ABF Slovakia, Stavebná fakulta STU v Bratislave
Ing. Ľubica Kopčová, PhD., generálna riaditeľka VÚVH, predsedníčka Výkonnej rady Združenia zamestnávateľov vo vodnom hospodárstve na Slovensku
Ing. Pavol Kováčik, PhD., MBA, prezident Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska
Ing. arch. Ivan Kubík, Ateliér Ivan Kubík, s.r.o.
doc. Ing. Peter Kyrinovič, PhD., prodekan pre rozvoj, Stavebná fakulta STU v Bratislave
Ing. Miroslav Leško, riaditeľ Premac, spol. s r.o.
Ing. Zsolt Lukáč, EMBA, generálny riaditeľ a predseda predstavenstva Bratislavskej vodárenskej spoločnosti, a.s.
Ing. Ján Majerský, PhD., riaditeľ PROMA, s.r.o.
doc. Ing. Peter Makýš, PhD., prodekan pre vzdelávanie SvF STU v Bratislave
prof. Ing. Dušan Petráš, PhD., prezident ZSVTS, Stavebná fakulta STU v Bratislave
Ing. Ladislav Piršel, PhD., konateľ spoločnosti Alocons, s r.o. a výkonný riaditeľ SKGBC, Slovenská rada pre zelené budovy
Ing. Slavomír Podmanický, generálny riaditeľ REMING CONSULT, a.s.
Ing. Peter Pochaba, T-Klíma, s.r.o.
Ing. Jozef Ružanský, CSc., generálny riaditeľ Drevona, a. s.
Ing. Vladimír Stromček, riaditeľ Geodézia, a.s., Žilina, člen predstavenstva Komory geodetov a kartografov
doc. Ing. Peter Suchánek, PhD., vedúci oddelenia okenné a fasádne systémy REHAU, s.r.o.
prof. Ing. Ján Szolgay, PhD., prodekan pre VVČ a ZV SvF STU v Bratislave
Ing. Ján Šedivý, PhD., predseda Slovenskej cestnej spoločnosti
Ing. Róbert Šinály, generálny riaditeľ EUROVIA SK, a.s.
prof. Ing. Andrej Šoltész, PhD., predseda Združenia absolventov SvF STU v Bratislave
Ing. Vladimír Uhlík, generálny riaditeľ GEODÉZIA Bratislava a.s.
prof. Ing. Stanislav Unčík, PhD., dekan SvF STU v Bratislave
Ing. Ján Záhradník, obchodný riaditeľ, Doprastav, a.s., generálne riaditeľstvo
Ing. František Zvrškovec, prezident DIVIDEND, a.s.