Prejsť na obsah
SvF

prof. Ing. Vladimír Benko, PhD., Stavebná fakulta STU, prodekan pre vzťahy s verejnosťou, predseda Slovenskej komory stavebných inžinierov

Ing. Igor Beroun, generálny riaditeľ JOHNSON CONTROLS ČR a SR

Ing. Mikuláš Bobik, PhD., riaditeľ Applied Precision, s.r.o.

Mgr. Magdaléna Dobišová, predsedníčka predstavenstva a generálna riaditeľka Skanska SK a.s.

prof. Ing. Ľudovít Fillo, PhD., Stavebná fakulta STU                                                                     

Ing. Ľuboš Fussek, riaditeľ BAUMIT, s.r.o.

Ing. Peter Glaus, Hydroconsulting, s.r.o.  

Ing. Martin Greguš, PhD., Saint-Gobain Condtruction Products, s.r.o.                      

Ing. Peter Halász, riaditeľ Jaga group, s.r.o.

Ing. Ján Hardoš, predseda Komory geodetov a kartografov, riaditeľ fy SIGEO

Ing. Juraj Hirner, konateľ a riaditeľ spoločnosti STRABAG - Pozemné a inžinierske staviteľstvo s.r.o.

Ing. Oto Hornáček, generálny riaditeľ HORNEX, a.s.

Ing. Stanislav Hreha, PhD., predseda správnej rady Asociácie vodárenských spoločností, predseda predstavenstva Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s.  

Ing. Milín Kaňuščák, konateľ spoločnosti KAMI PROFIT, s.r.o.,

Ing. arch. Pavol Kollár, štatutár IN GROUP, s.r.o.

prof. Ing. Alojz Kopáčik , PhD., prezident Združenia ABF Slovakia, Stavebná fakulta STU

Ing. Ľubica Kopčová, PhD., generálna riaditeľka VÚVH, predsedníčka Výkonnej rady Združenia zamestnávateľov vo vodnom hospodárstve na Slovensku

Ing. arch. Ivan Kubík, Ateliér Ivan Kubík, s.r.o.

Ing. Peter Kyrinovič, PhD., prodekan pre rozvoj, Stavebná fakulta STU

Ing. Miroslav Leško, riaditeľ Premac

Ing. Zsolt Lukáč, prezident Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska

Ing. Ján Majerský, PhD., riaditeľ PROMA, s. r. o.

doc. Ing. Peter Makýš, PhD., prodekan pre vzdelávanie SvF STU

prof. Ing. Dušan Petráš, PhD., prezident ZSVTS, Stavebná fakulta STU

Ing. Ladislav Piršel, PhD., konateľ spoločnosti alocons, s.r.o.

Ing. Slavomír Podmanický, generálny riaditeľ REMING Consult, a. s.

Ing. Peter Pochaba, T-Klíma, s. r. o.

Ing. Jozef Ružanský, PhD., generálny riaditeľ Drevona, a. s.

Ing. Vladimír Stromček, riaditeľ Geodézia, a.s. Žilina, člen predsedníctva Komory geodetov a kartografov

doc. Ing. Peter Suchánek, PhD., prokurista, vedúci oddelenia okenné a fasádne systémy REHAU, s.r.o.

Ing. Marián Supek, generálny riaditeľ Slovenského vodohospodárskeho podniku, š. p.

prof. Ing. Ján Szolgay, PhD., prodekan pre VVČ a ZV SvF STU

Ing. Ján Šedivý, PhD., predseda Slovenskej cestnej spoločnosti

Ing. Róbert Šinály, generálny riaditeľ EUROVIA SK, a.s.

prof. Ing. Andrej Šoltész, PhD., predseda Združenia absolventov SvF STU

Ing. Vladimír Uhlík, generálny riaditeľ Geodézia a.s.

prof. Ing. Stanislav Unčík, PhD., dekan SvF STU

Ing. Ján Záhradník, obchodný riaditeľ, Doprastav, a.s. generálne riaditeľstvo

Ing. František Zvrškovec, prezident Divident Group Sk