Prejsť na obsah
SvF

Zoznam členov vedenia

Stavebnej fakulty STU v Bratislave pre funkčné obdobie od 1. 2. 2015 do 31. 1. 2019

 

 prof. Ing. Stanislav Unčík, PhD.
 dekan
 tel.: 02/ 592 74 472
 e-mail: dekan.svf@stuba.sk

 prof. Ing. Ján Szolgay, PhD.
 1. zástupca dekana, prodekan pre vedeckovýskumnú činnosť a zahraničné vzťahy
 tel.: 02/ 592 74 498
 e-mail: jan.szolgay@stuba.sk

 doc. Ing. Peter Makýš, PhD.
 prodekan pre vzdelávanie
 tel.: 02/ 592 74 596
 e-mail: peter.makys@stuba.sk

 prof. Ing. Vladimír Benko, PhD.
 prodekan pre vzťahy s verejnosťou
 tel.: 02/ 592 74 554
 e-mail: vladimir.benko@stuba.sk

 doc. Ing. Peter Kyrinovič, PhD.
 prodekan pre rozvoj fakulty
 tel.: 02/ 592 74 390
 e-mail: peter.kyrinovic@stuba.sk

J. Húsenicová

doc. Ing. arch. Jarmila Húsenicová, PhD.
predsedníčka AS SvF
tel.: 02/ 592 74 646
e-mail: jarmila.husenicova@stuba.sk 

 Ing. Tomáš Šatura
 tajomník fakulty
 tel.: 02/ 592 74 471
 e-mail: tomas.satura@stuba.sk

 

 
Adam Beneš
predseda Združenia študentov SvF STU


  

 Ing. Miloslav Štujber
 predseda NOO
 tel.: 02/ 592 74 465
 e-mail: miloslav.stujber@stuba.sk