Prejsť na obsah
SvF

V súlade s § 7 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v spojení s čl. 7 bod 2 Disciplinárneho poriadku STU pre študentov schválil akademický senát fakulty nasledovné zloženie disciplinárnej komisie SvF STU:

  

predseda:

doc. Ing. Peter Makýš, PhD.


členovia:

prof. Ing. Ján Szolgay, PhD.

doc. Ing. Marek Fraštia, PhD.

doc. Ing. Gabriela Pavlendová, PhD.

Bc. Gabriela Bariczová

Zuzana Harčarufková

Milan Švolík

Ján Lukajka

tajomník:

Ing. Antónia Laščeková