Prejsť na obsah
SvF

Zoznam členov Akademického senátu Stavebnej fakulty STU v Bratislave pre funkčné obdobie 2019 - 2023

PREDSEDNÍCTVO AS:

 

Predsedníčka:

prof. RNDr. Ivona Škultétyová, PhD.         

Podpredsedníčka:

JUDr. Janka Zajacová, PhD.                 

Členovia predsedníctva

doc. Ing. arch. Jarmila Húsenicová, PhD.                              
doc. Ing. Jaroslav Sandanus, PhD.       
Bc. Barbora Junasová
Milan Švolík                            

                          

ČLENOVIA AS:

Zamestnanecká časť:

doc. Ing. Naďa Antošová, PhD.            
Mgr. Pavla  Balážová                   
doc. Ing. Viktor Borzovič, PhD.     
Ing. Blažej Bucha, PhD.                   
doc. Ing. Marek Fraštia, PhD.                    
Mgr. Zita Herzánová   
doc. Ing. Ľuboš Hruštinec, PhD.       
doc. Ing. arch. Jarmila Húsenicová, PhD.              
Ing. Milan Jurči, PhD.                 
prof. Ing. Silvia Kohnová, PhD.           
Ing. Mária Kurčová, PhD.                   
Ing. Marek Macák, PhD.       
Ing. arch. Katarína Minarovičová, PhD.        
doc. Ing. Zora Petráková, PhD.    
doc. Ing. Martin Psotný, PhD.
doc. Ing. Jaroslav Sandanus, PhD.
Ing. Alena Struhárová, PhD.               
prof. RNDr. Ivona Škultétyová, PhD.
doc. Ing. Peter Šulek, PhD.                   
JUDr. Janka Zajacová, PhD.      
Ing. Andrea Zuzulová, PhD.          

 

Študentská časť

Ing. Matthias Marcel Jean Arnould                        
Diana Bieliková
Lucia Bučková
Richard Horník
Matej Hucko
Bc. Barbora Junasová                                             
Peter Kubica                                                              
Bc. Nora Naddourová                                            
Tomáš Šaliga                                                              
Milan Švolík                                                               
Nina Velická