Prejsť na obsah
Uchádzači

Stavebná revolúciaStavebná fakulta STU v Bratislave
Radlinského 11
810 05 Bratislava

 

Pre 1. a 2. stupeň štúdia (bakalárske a inžinierske štúdium):

Zdena Okasová, tel.: +421 (2) 32 888 483, mail: zdena.okasova@stuba.sk
Iveta Krullová, tel.: +421 (2) 32 888 725, mail: iveta.krullova@stuba.sk
Monika Máleková, tel.: +421 (2) 32 888 478, mail: monika.malekova@stuba.sk

 

Pre 3. stupeň štúdia (doktorandské štúdium):

Ing. Antónia Laščeková, tel.: +421 (2) 32 888 466, mail: antonia.lascekova@stuba.sk

 

Zahraničný úsek študijného oddelenia:

Mgr. Ľubica Michalíková, tel.: +421 (2) 32 888 725, mail: lubica.michalikova@stuba.sk