Prejsť na obsah
Uchádzači

3DP

Technológia 3D tlače, tzv. aditívna technológia vrstvenia, je proces, pri ktorom je vytvorený pevný, presný, trojrozmerný požadovaný objekt. Objekt vzniká v procese architektonickej tvorby štandardne v trojrozmernom prostredí modelovacích softvérov.

Vďaka technickému vybaveniu sa dáta z ľubovoľného modelovacieho programu dokážu preniesť do textového súboru, ktorý popisuje súradnicovú os pre extrudéry 3D tlačiarne, ktoré postupne vytvárajú finálnu podobu exaktného fyzického modelu. Kontext 3D tlače a technológie stavieb je riešený najmä z pohľadu metód plánovania výstavby, redukcie rizika a tiež kontextu zariadenia staveniska. Študenti sa s 3D tlačou môžu stretnúť pri riešení záverečných prác.

3DP technológiu využívame:

 • na prípravu architektonických návrhov
 • pri tvorbe kópii dokumentovaných objektov, ktoré môžu slúžiť ako výučbové pomôcky, alebo zmenšené modely reálnych objektov (sochy, stavby, krajina)
 • aj pri pomoci ľuďom so zrakovým postihnutím, napr. na tvorbu modelov objektov, ktoré si môžu hmatovo preskúmať
 • na tvorbu 3D hmatových (haptických) máp
 • pri stavbe menších lávok pre peších a malých mostov v prípade zložitých tvarov (v kombinácii s Machine Learning optimalizácia tvaru s ohľadom na tok vnútorných síl, čoho výsledkom sú pomerne zložité "organické tvary", ktoré sa dajú 3D tlačou následne vytlačiť)
 • pri 3D tlači mostov (a zložitých debniacich dielcov) ako ďalší evolučný stupeň, ktorý nájde svoje uplatnenie, ale zrejme nikdy nevytlačí klasické konvenčné technológie výstavby betónových mostov...

3DP má svoje výhody:

 • ekonomická prevádzka tlačiarne a 3D modelov
 • tlač je plnofarebná
 • finálne produkty sú funkčné a vyrobené na mieru
 • dokonale plynulý povrch modelov bez akýchkoľvek spojov
 • minimálne množstvo odpadového materiálu = ekologická technológia

3DP nájdeš aj v študijných programoch:

Geodézia a kartografiaInžinierske konštrukcie a dopravné stavby, Krajinárstvo a krajinné plánovaniePozemné stavby a architektúraVodné stavby a vodné hospodárstvo