Prejsť na obsah
Uchádzači

LS

Stavebníctvo čoraz častejšie využíva koncept trojrozmerného digitálneho priestoru a technológiu 3D laserového skenovania. Technológia predstavuje najmodernejšiu metódu v oblasti priestorového zamerania skutkového stavu objektov. 

Študenti sa naučia tieto dáta vyhodnotiť, analyzovať a zobraziť tak, aby prinášali nové informácie, čo vedia následne využiť v praxi. Fakulta využíva aj aplikácie z riadenia výstavby (napr. na určenie polohy kotevných blokov fasády), z oblasti dokumentácie skutočného vyhotovenia, potrubné systémy, určovanie posunov a pretvorení, modelovanie povodní (resp. tvorba mikro terénnych modelov s vysokým detailom).

LS technológiu využívame:

  • na tvorbu 3D modelov (terénu, krajiny, objektov)
  • na zistenie sklonu terénu, orientácie na svetové strany, výpočet kubatúry
  • pri plánovaní výstavby
  • v poľnohospodárstve
  • v krajinnej architektúre
  • v ochrane kultúrneho dedičstva

LS má svoje výhody:

  • minimálny čas merania
  • meranie je bezkontaktné a takmer bez obmedzenia prevádzky
  • urýchľuje zameranie skutkového stavu
  • kontinuálne meria celé plochy počas výstavby a poukazuje na ich deformácie

LS nájdeš aj v študijných programoch:

Geodézia a kartografiaInžinierske konštrukcie a dopravné stavby, Krajinárstvo a krajinné plánovanieMatematicko-počítačové modelovanieVodné stavby a vodné hospodárstvo