Prejsť na obsah
Uchádzači

ML

Technológie využívajúce strojové učenie a umelú inteligenciu sú súčasťou našich každodenných činností.

Skúsenosti a veľké množstvo údajov z výstavby a monitoringu vieme za pomoci týchto moderných technológií spracovať v priebehu pár sekúnd a vytvoriť tak prediktívny model s vysokou presnosťou predpovedí.

ML technológiu využívame:

  • pri rozhodovacom procese s mnohými premennými
  • pri znižovaní neistoty spojenej s vlastnosťami geologického prostredia v kontakte so stavbou
  • pri zefektívňovaní procesu prípravy a realizácie stavebných konštrukcií
  • pri optimalizovaní finančných nákladov použitých na výstavbu
  • pri udržiavaní zásad udržateľného rozvoja v stavebníctve a spoločnosti ako takej

ML má svoje výhody:

  • predpovede modelov používame na charakterizáciu geologickej skladby podložia, pre potreby stavebnej činnosti
  • na určenie deformačných a pevnostných vlastností zemín a hornín
  • na optimalizáciu návrhu a technologické vyhotovenie stavebných konštrukcií
  • na redukciu rizika pri výstavbe
  • na vylepšenie metodiky in-situ a laboratórnych skúšok

ML nájdeš aj v študijných programoch:

Geodézia a kartografiaInžinierske konštrukcie a dopravné stavby, Matematicko-počítačové modelovanie