Prejsť na obsah
Uchádzači

Máš záujem podieľať sa na:

  • komplexnom využívaní krajiny s dôrazom na zachovanie krajinnej ekológie?
  • integrovanom manažmente povodia?
  • pozemkových úpravách?
  • návrhoch rekreačného využitia krajiny?
  • expertnom posudzovaní vplyvov na životné prostredie?

 

Zaujíma ťa problematika:

  • krajinná  tvorba a kompozícia krajiny?
  • krajinná ekológia a estetika krajiny?
  • programy rozvoja vidieka?

Čo je krajinárstvo:

Krajinárstvo, krajinné plánovanie a manažment krajiny je medzinárodne uznávané študijné zameranie. Význam krajinárstva podporuje množstvo európskych a svetových inštitúcií ako FAO, WHO, UNESCO, NATURA 2000, Dohovor z ESPOO, SNK IWA alebo Ramsarský dohovor.

Tradícia:

  • Študijné programy v odbore Krajinárstvo majú na SvF 15 ročnú tradíciu.

Viac informácií o študijnom programe v letáku alebo na Facebooku