Prejsť na obsah
Výskum

Pracovisko: Kmdg Katedra matematiky a deskriptívnej geometrie

Riešiteľ: doc. RNDr. Peter Frolkovič, PhD.

Termín: 01.01.2019 - 31.12.2022

Výskum je realizovaný v rámci projektu VEGA 1/0709/19.

Pracovisko: Kmdg Katedra matematiky a deskriptívnej geometrie

Riešiteľ: prof. RNDr. Karol Mikula, DrSc.

Termín: 01.07.2017 - 30.06.2021

Výskum je realizovaný v rámci projektu APVV-16-0431.

Pracovisko: Kmdg Katedra matematiky a deskriptívnej geometrie

Riešiteľ: prof. RNDr. Karol Mikula, DrSc.

Termín: 01.01.2017 - 31.12.2020

Výskum bol realizovaný v rámci projektu H2020: Excellence: Akcie Marie Skłodowska-Curie.

Počítačová rekonštrukcia vývoja buniek pri embryogenéze

Počítačová rekonštrukcia vývoja buniek pri embryogenéze

Pracovisko: Kmdg Katedra matematiky a deskriptívnej geometrie

Riešiteľ: prof. RNDr. Karol Mikula, DrSc.

Termín: 01.07.2016 - 30.06.2020

Výskum bol realizovaný v rámci projektu APVV-15-0522.

Pracovisko: Kmdg Katedra matematiky a deskriptívnej geometrie

Riešiteľ: prof. RNDr. Karol Mikula, DrSc.

Termín: 01.01.2015 - 31.12.2018

Výskum bol realizovaný v rámci projektu VEGA 1/0608/15.

Pracovisko: Kmdg Katedra matematiky a deskriptívnej geometrie

Riešiteľ: Ing. Róbert Čunderlík, PhD.

Termín: 01.01.2015 - 31.12.2018

Výskum bol realizovaný v rámci projektu VEGA 1/0714/15.

3D vizualizácia geoidu

3D vizualizácia geoidu

Pracovisko: Kmdg Katedra matematiky a deskriptívnej geometrie

Riešiteľ: doc. RNDr. Peter Frolkovič, PhD.

Termín: 01.01.2015 - 31.12.2018

Výskum bol realizovaný v rámci projektu VEGA 1/0728/15.