Prejsť na obsah
Výskum

Pracovisko: Karch Katedra architektúry

Termín: október 2019

Výskum sa uskutočnil v rámci EÚ projektu MSCA-H2020-RISE „PaPaBuild“. Cieľom výskumu bolo pomocou laboratórnych posluchových testov štatistickými metódami získať minimálne počuteľné rozdiely medzi zvukmi, z ktorých frekvenčného spektra bola vyňatá/pridaná časť o určitej variabilnej výške a šírke.

Zistenie minimálnych počuteľných rozdielov, EU projekt MSCA-H2020-RISE „PaPaBuild“

Pracovisko: Ktzb Katedra technických zariadení budov

Termín: 2018 - 2020

Vedecký projekt podporený grantovou schémou VEGA riešil voľbu, návrh, prevádzku a posúdenie technických systémov pre vykurovanie, vetranie, chladenie a prípravu teplej vody. Dôraz je najmä na využitie obnoviteľných zdrojov energie, ako sú solárna, geotermálna energia, energia prostredia a biomasa.

Pracovisko: Ktzb Katedra technických zariadení budov

Termín: 2018 - 2020

Téma bola riešená s pomocou grantovej schémy KEGA. Zaoberá sa prípravou štruktúry a obsahu predmetov zameraných na technické zariadenia budov. Dôraz je na energetický audit a energetickú certifikáciu budov pre systémy vykurovania, prípravy teplej vody, vetrania, klimatizácie a chladenia, osvetlenia.

Pracovisko: Kkps Katedra konštrukcií pozemných stavieb

Termín: 2018 - 2021

Výskum bol realizovaný v rámci projektu APVV-17-0580.

Pracovisko: Ktzb Katedra technických zariadení budov

Termín: 2017 - 2019

Výskum bol realizovaný s podporou grantovej schémy VEGA. Cieľom projektu bolo vyvinúť modely pre počítačové simulácie budov. Tieto modely majú slúžiť ako podpora pri návrhu a prevádzke technických systémov budov ako aj pri optimalizácii riadenia budov.

Pracovisko: Ktzb Katedra technických zariadení budov

Termín: 2017 - 2018

Výskum bol realizovaný s podporou grantovej schémy APVV – Dunajská stratégia 2016. Riešil sa vývoj a optimalizácia technických systémov pre budovy s takmer nulovou potrebou energie tak, aby dokázali zabezpečiť zdravé a komfortné vnútorné prostredie pri minimálnej spotrebe energie.

Pracovisko: Ktzb Katedra technických zariadení budov

Termín: 2011 - 2015

Výskum bol realizovaný v rámci grantovej schémy Operačného programu Výskum a vývoj. Išlo o budovanie výskumného centra v oblasti inteligentných technológií. Technológie boli rozdelené do troch kategórií - kvalita života, životné prostredie a inteligencia stavieb.