Prejsť na obsah
Zamestnanci
Logo SvF
80 rokov vzdelávania v stavebníctve a geodézii
Stavebná revolúcia

Celofakultné propagačné aktivity zabezpečuje referát pre vzťahy s verejnosťou (RVV) Oddelenia projektov a vonkajších vzťahov Dekanátu SvF. Činnosť RVV pozostáva z dvoch druhov aktivít: priebežných (aktuálnych) a plánovaných (po jednotlivých mesiacoch).

Medzi priebežné aktivity RVV patrí najmä správa webovej stránky fakulty a sociálnych sietí, manažment reklamných kampaní (Stavebná revolúcia), koordinácia propagácie štúdia na SvF na stredných školách a študentských veľtrhoch na Slovensku aj v zahraničí, administrácia a redakcia príspevkov do časopisov Informácie SvF a Spektrum, príprava tlačových správ z podujatí fakulty pre masmédiá, zabezpečovanie propagačných materiálov a reklamných predmetov, správa informačných obrazoviek v budove fakulty, prevádzka výstavného priestoru či fotodokumentácia podujatí s celofakultným významom.

Plánované aktivity predstavujú rôzne podujatia, ktorými naša fakulta žije počas celého akademického roka. Ide napríklad o deň otvorených dverí, prezentáciu firiem spojenú s burzou práce, repromócie (Zlatá promócia), Letnú univerzitu pre stredoškolákov alebo účasť fakulty na podujatiach Noc výskumníkov a Vedecký veľtrh. Podujatia samotné, prípadne účasť na nich, zabezpečujeme po administratívnej a organizačnej stránke.

Na RVV tiež koordinujeme a administrujeme rozličné študentské a vedecké súťaže v podmienkach SvF, medzi ktoré patrí Študent roka STU, Študentská osobnosť Slovenska, ABF Slovakia - Inžinierska cena, Vedec roka SR, Vedec roka STU, ale tiež i tradičné stretnutie vedenia fakulty s našimi najlepšími študentmi pri príležitosti výročia 17. novembra.