Prejsť na obsah
Zamestnanci

Výbor NOO SvF

Nezávislá odborová organizácia Stavebnej fakulty STU

Predseda výboru:

Ing. Miloslav Štujber
kl. 465, e-mail: stujber@svf.stuba.sk

Členovia výboru:

Peter Zúbek
oblasť bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
kl. 330, e-mail: peter.zubek@stuba.sk

Ing. arch. Katarína Minarovičová, PhD.
oblasť sociálna a mzdová
kl. 463, e-mail: katarina.minarovicova@stuba.sk

Mgr. Judita Talostanová
kultúrna oblasť, propagácia, stravovanie
e-mail: jankatalostan@azet.sk

Tajomníčka a pokladníčka výboru:

Ing. Bohuslava Švárna, PhD.
kl. 423, miestnosť C 2101