Prejsť na obsah
Zamestnanci

Štatút Sociálnej komisie

Štatút Sociálnej komisie PDF


Sociálna komisia

Predsedníčka:

doc. Ing. Katarína Gajdošová, PhD., prodekanka pre vonkajšie vzťahy, sociálnu starostlivosť o zamestnancov a sociálnu starostlivosť o študentov, zástupkyňa SvF STU

Členovia:

Ing. Tomáš Šatura, zástupca SvF STU
Ing. Mária Kurčová, PhD., zástupkyňa AS SvF STU
Ing. Miloslav Štujber, zástupca NOO pri SvF STU
Ing. arch. Katarína Minarovičová, PhD., zástupkyňa NOO pri SvF STU

Tajomníčka:

Anna Belohorcová