Prejsť na obsah
Zamestnanci

Štatút Sociálnej komisie

Štatút Sociálnej komisie PDF


Sociálna komisia

Predsedníčka:

doc. Ing. Katarína Gajdošová, PhD. – prodekanka pre vonkajšie vzťahy, sociálnu starostlivosť o zamestnancov a sociálnu starostlivosť o študentov, zástupkyňa SvF STU

Členovia:

Ing. Tomáš Šatura - zástupca SvF STU
doc. Ing. Naďa Antošová, PhD. - zástupkyňa Akademického senátu SvF STU
Ing. Miloslav Štujber - zástupca NOO pri SvF STU
Ing. arch. Katarína Minarovičová, PhD. - zástupca NOO pri SvF STU

Tajomníčka:

Anna Belohorcová