Prejsť na obsah
Zamestnanci

ČLENOVIA VÝBORU NOO SvF

Predseda výboru NOO SvF, mzdová oblasť:
Ing. Miloslav ŠTUJBER
Katedra konštrukcií pozemných stavieb
kl. 465, e-mail: stujber@svf.stuba.sk

Člen výboru NOO SvF, kultúrna oblasť + propagácia:
Mgr. Judita TALOSTANOVÁ
Katedra materiálového inžinierstva
kl. 522, e-mail: talostan@svf.stuba.sk

Člen výboru NOO SvF, hospodárka:
Mgr. Zita HERZÁNOVÁ
Katedra telesnej výchovy
kl. 249, e-mail: zita.herzanova@stuba.sk

Člen výboru NOO SvF, oblasť BOZP:
Peter ZÚBEK
Dekanát - plaváreň
kl. 330, e-mail: peter.zubek@stuba.sk

Tajomníčka + pokladníčka NOO:
Ing. Bohuslava ŠVÁRNA, PhD.
kl. 423, miestnosť NOO - 18. poschodie, blok C