Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Tradícia v tom najlepšom slova zmysle – tradičné stretnutie na tradičnom mieste a v tradičnom čase. A samozrejme ako inak, tradične živá a priateľská atmosféra. Toto je azda najvýstižnejšia charakteristika stretnutia vedenia našej fakulty s terajšími dôchodcami, bývalými zamestnancami, ktoré sa konalo 26. januára 2017 o 15.00 hod. v jedálni fakulty. V úvodnom príhovore sa dekan Stanislav Unčík zamyslel nad tým, čo pulzovalo životom na fakulte v predchádzajúcom roku a podelil sa s prítomnými o predstavy a očakávania od roku nadchádzajúceho. Slová predseda Nezávislej odborovej organizácie na fakulte Miloslava Štujbera sa niesli v duchu kolegiálneho pozdravu od odborárov fakulty. Potom, naše ešte trošku uzimené kolegyne a skrehnutých kolegov rozohriali svižné tóny harmoniky a spontánny spev kolegov. Akoby otvorili pomyselnú bránu do sveta spomienok, rozpomínaní, zažitých nezabudnuteľných udalostí a príbehov.

Srdečné poďakovanie všetkých prítomných patrí personálu jedálne za chutné občerstvenie a pracovníkom oddelenia didaktickej techniky za technickú spoluprácu.

Autor: Jozef Urbánek, text