Prejsť na obsah
Knižnica a informačné centrum


Knižnica a informačné centrum SvF STU predstavuje teoretickú základňu pre in­dividuálne vzdelávanie a výskum pedagógov, vedeckých pracovníkov a študentov Stavebnej fakulty STU, plní všetky funkcie vysokoškolskej knižnice so zameraním na budovanie knižničných fondov a poskytovanie vedeckých informácií v profile pedagogického a výskumného procesu Stavebnej fakulty STU.

Radlinského 11, blok B, 3. posch.
810 05 Bratislava
Vedúca: Mgr. Barbora Bieliková
Tel.: 02/32888 + kl. 494, 577

Online katalóg fakultných knižníc

E-mail: barbora.bielikova@stuba.sk Online katalóg fakultných knižníc STU

 

⇒ Evidovanie publikačnej, umeleckej činnosti a ohlasov
    od 2. 11. 2020

Viac aktuálnych informácií čítajte TU.

Aktualizácia 4.1.2021: Vzhľadom na zákaz vychádzania Vás v mene Knižnice a informačného centra prosíme, aby autori a autorky zasielali podklady k evidencii publikačnej činnosti výlučne elektronicky prednostne na e-mailovú adresu drahoslava.mohlerova@stuba.sk. Podklady k umeleckej činnosti prosíme zasielať na adresu margita.holubekova@stuba.sk.

⇒ Informácia o službách výpožičného oddelenia KIC SvF STU         v akademickom roku 2020/2021

Aktuálne informácie výpožičného oddelenia KIC (počas štúdia dištančnou formou) o vrátení, požičiavaní, predlžovaní študijnej literatúry a tiež o otváracích hodinách a kontaktoch sa dozviete TU. 

Študovňa KIC je počas štúdia dištančnou formou
    pre študentov zatvorená

Prezenčné štúdium v priestoroch študovne nie je možné. 

♣ Prevádzka KIC SvF počas semestra (prezenčná výučba) ♣


Študovňa KIC


Pondelok - štvrtok: 7.45 – 17.15
Piatok: 7.45 – 14.00

Výpožičné oddelenie KIC

Pondelok - štvrtok: 8.00 - 15.00
Piatok: 8.00 - 14.00
Prajeme Vám úspešný školský rok!