Prejsť na obsah
Knižnica a informačné centrum
 
 
KIC
 

 

Radlinského 11, blok B, 3. posch., 810 05 Bratislava
Vedúca: Mgr. Alica Domonkosová

Tel.: 02/32888 + kl. 494, 577
E-mail: alica.domonkosova@stuba.sk 

 

Katalóg fakultných knižníc
Katalóg fakultných knižníc

 

 

 

Informácia o službách  Knižnice a informačného centra Stavebnej fakulty STU v  akademickom roku 2020/2021

 

V snahe uľahčiť študentom začiatok zimného semestra 2020/2021 a vzhľadom na pretrvávajúce preventívne opatrenia sme boli nútení pristúpiť k neštandardnému riešeniu vrátenia, predĺženia a absenčného požičiavania literatúry z fondov Knižnice SvF. 

V mesiaci september a zatiaľ do 9. októbra (počas štúdia dištančnou metódou) služby výpožičného oddelenia budeme zabezpečovať nasledovne:

Absolventi, ktorí ukončili štúdium na Stavebnej fakulte v školskom roku 2019/2020, ako aj ostatní študenti môžu vrátiť vypožičanú literatúru na základe dopredu dohodnutom termíne so zamestnancami Knižnice a informačného centra.

Okrem tejto možnosti ponúkame absolventom, aj študentom, ktorí nemajú možnosť osobne prísť do školy vrátenie literatúry poštou na adresu:

 

Stavebná fakulta STU v Bratislave

KIC výpožičné oddelenie

Radlinského 11

810 05 Bratislava

 

Absenčné výpožičky bude možné realizovať po začiatku zimného semestra od 21. septembra 2020 na základe vopred študentom predpripraveného zoznamu literatúry, dohľadanej podľa on-line katalógu a následným odoslaním tohto zoznamu mailom pracovníčkam výpožičného oddelenie. Termín pripravenej literatúry na vyzdvihnutie oznámia pracovníčky žiadateľovi mailom.

Vypožičiavanie, predlžovanie študijnej literatúry na počkanie bude možné zrealizovať iba v upravených otváracích hodinách po dohode s pracovníčkami výpožičného oddelenia.

 

Otváracie hodiny výpožičného oddelenia od 7.9. 2020 do odvolania sú každý deň od 8,00 do 12,00.

 

Link online katalógu: http://kis.cvt.stuba.sk/arl-stu/sk/index/

Kontaktné mailové adresy pre dohodnutie termínu vrátenia alebo  vyzdvihnutia pripravenej literatúry:

laura.brinzová@stuba.sk

andrea.vavrova@stuba.sk

Prezenčné štúdium v priestoroch študovne nie je umožnené.

Študovňa počas štúdia dištančnou metódou bude pre študentov zatvorená.

Upozorňujeme, že vstup do priestorov výpožičného oddelenia je možné iba po jednom za použitia rúška a po dezinfekcii rúk.

 

  

  

 

Novinka od spoločnosti ProQuest ! 

- ProQuest prichádza s novinkou, ktorá sa týka prístupu k dokumentom na platforme ProQuest.Od 15.6. 2020 umožní všetkým používateľom z otvoreného webu, napr. z internetového prehliadača Google, priamy prístup k platforme na https://search.proquest.com/.

- Ktokoľvek tak bude môcť vyhľadávať a zobrazovať náhľady vyše 900 miliónov dokumentov a čítať úplné texty open access zdrojov bez nutnosti akéhokoľvek ďalšieho overovania. Používatelia z inštitúcií, ktoré dané e-zdroje majú predplatené, navyše po prihlásení budú môcť pracovať aj s licencovanými úplnými textami, ktoré nie sú inak voľne dostupné. Ku ktorým e-zdrojom sa používatelia vašej knižnice touto cestou môžu dostať? Viď databázy ProQuest na www.aib.sk/podpora/nastroje/2250-brana-k-e-zdrojom-stuba.

- Cieľom je uľahčiť používateľom prístup k obsahu bez ohľadu na to, kde sa práve nachádzajú.

- Informácie sú priebežne zverejňované v ProQuest Support Center na https://support.proquest.com/articledetail?id=kA140000000GxPACA0

 

 

PONUKA WEBINÁROV Web of Science 

 

Web of Science ponúka webináre:

 
1. Nájdite ten najvhodnejší časopis pre svoj článok, streda 17. 6. 2020 o 9:30 hod.
2. Konzultácia: Ako „to“ urobiť vo Web of Science,  utorok 23. 6. 2020 o 13:30 hod.
3. Spravte najlepšie rozhodnutie pomocou JCR – vydavateľsky neutrálneho analytického nástroja, utorok 30. 6. 2020 o 10:30 hod.

Webináre ponúkajú tipy a triky od expertov pre každú úroveň zaradenia výskumníka.

Viac informácií a prihlásenie na stránke https://www.stuba.sk/sk/diani-na-stu/prehlad-aktualit/publikovanie-s-web-of-science-webinare.html?page_id=13494 
Sprístupnenie STN a TNI na čítanie pre študentov STU 

 

Na základe žiadosti STU boli za účelom vypracovania záverečných prác sprístupnené pre študentov posledných ročníkov I. a II. stupňa vysokoškolského štúdia a pre všetkých študentov III. stupňa štúdia STU vybrané služby STN-online (STN a TNI).

Počet prístupov je obmedzený len pre uvedené skupiny študentov a je časovo obmedzený do 31. mája 2020.

 

Pravidlá prístupu

1. do portálu noriem na neregistrujte, použite prihlasovacie údaje - email: normy@stuba.sk, heslo: stuba2020

2. návod ako sa dostanete k predplateným normám nájdete tu

3. Študent sa môže prihlásiť IBA na jednom PC

4. služba podporuje operačný systém: Windows Vista/7/8/10, Mac OS

5. je potrebná inštalácia file open Plugin z: https://plugin.fileopen.com/all.aspx

6. otváranie noriem je možné iba cez Adobe Reader

7. technickú podporu nájdete na: https://www.sutn.sk/news.aspx?id=130

8. v prípade problémov sa obráťte na: shop_pdf@normoff.gov.sk

 

  

 

3.3.2020 Seminár CitacePRO – pozvánka

- Útvar vedy a medzinárodnej vedeckotechnickej spolupráce si vás dovoľuje pozvať na seminár k používaniu nástrojov citačného manažéra CitacePRO.

O funkcionalitách a registrácii sa môžte dozvedieť tu

- Príďte sa dozvedieť o najnovších informáciách (nielen o CitacePRO, ale napr. aj Pablikado,...), vidieť praktické ukážky zo systémov.  Seminár vedie  pani Zuzana Teplíková (Citace.com, s.r.o. Česká republika)

Dátum konania: 3.3.2020

Miesto konania: R STU, Vazovova 5, č. miestnosti B324

Trvanie seminára: 14:00 – 15:30

 

Od 17. februára (od začiatku 1. týždňa letného semestra) študovňa KIC bude otvorená nasledovne:

pondelok - štvrtok: 7,45 - 17,15

piatok: 7,45 - 14,00

Výpožičky - otváracie hodiny budú nezmenené:

pondelok - štvrtok: 8,00 - 15,00

piatok (bez zmeny): 8,00 - 14,00 

Prevádzka KIC počas semestra akademického roka 2019/2020

 

Študovňa a databázové centrum KIC

Pondelok - štvrtok: 7.45 – 17.15
Piatok: 7.45 – 14.00
Výpožičné oddelenie KIC

Pondelok - štvrtok: 8.00 - 15.00
Piatok: 8.00 - 14.00 

Prajeme Vám úspešný školský rok!


 


 

VYUŽITE NA PRÁCU a ŠTÚDIUM aj databázy a e-zdroje

Projekt NISPEZ a licencia ku kolekcii databáz a e-zdrojov oficiálne končí v kalendárnom roku 2015 – bez budúcej záruky

Projekt NISPEZ koordinuje Centrum vedecko-technických informácií SR a v rámci neho majú všetky verejné vysoké školy na Slovensku už niekoľko rokov zabezpečený unikátny bezplatný prístup do kolekcie databáz a elektronických informačných zdrojov priamo z počitačov pedagógov, výskumných pracovníkov a študentov na akademickej pôde (prístup do databázových zdrojov na báze IP adries).

Založte si svoje archívy v PC.
Podľa informácií vedenia  CVTI SR bude licencovanie databáz v ďalšom období  pravdepodobne viazané na čiastočné spolufinancovanie z rozpočtov univerzít v SR.


Kolekcia databáz NISPEZ prístupná cez webovú stránku KIC alebo na priamo cez link:

Citačné databázy:Vzdialený prístup z domácich počítačov do DB je možný aj po registrácii v CVTI SR a získate ním prístup aj k ďalším databázam predplateným z prostriedkov CVTI SR.
Viac informácií na:
http://www.cvtisr.sk/cvti-sr-vedecka-kniznica/specializovana-vedecka-kniznica/vzdialeny-pristup-do-e-zdrojov.html

POZOR: Federatívny vyhľadávač Metalib nevyhľadáva na 100% - využíva ho Vyhľadávací portál pre vedu a výskum – scientia.sk 

Centrum vedecko-technických informácií SR upozornilo vedenia všetkých univerzít, že vzhľadom na vyčerpanie disponibilných finančných zdrojov skončila v roku 2014 technická podpora portálu scientia.sk, čo má za následok, že federatívne vyhľadávanie v e-zdrojoch nie je 100%-né. CVTI SR hľadá optimálne riešenie na odstránenie problému.

Informačný leták na stiahnutie


Nový knižničný zákon č. 126/2015 Z. z.

Dňa 1. 7. 2015 nadobudol účinnosť nový Zákon o knižniciach č. 126/2015 Z. z., ktorý nahradí súčasný zákon č. 183/2000 Z. z.

Týmto zákonom sa zároveň mení a dopĺňa zákon o múzeách a galériách.


Plné znenie zákona na stiahnutie


Obnovená prevádzka online formulára k evidencii publikačnej činnosti

S potešením si Vás dovoľujeme informovať, že prorektor pre vedu a výskum STU prof. Ing. Stanislav Biskupič, DrSc. v pondelok 12.1.2015 kladne rozhodol v prospech používania online formulárov na zber dát k evidencii publikačnej činnosti na SvF.

Online formulár na evidenciu publikačnej činnosti bol na základe rozhodnutia prorektora VaV opätovne sfunkčnený:
https://kis.cvt.stuba.sk/i3/epca/indexEvidence.csp?ictx=stu&language=1

Všetky potrebné informácie a manuál k používaniu online formulára sú pre Vás k dispozícii na webovej stránke EPČ:


Ospravedlňujeme sa za vzniknuté časové straty spôsobené predchádzajúcim opatrením zo strany rektorátu STU. Sme radi, že Vám online formulár môžeme opätovne sprostredkovať a veríme, že bude pre všetkých progresívnou pracovnou pomôckou.


Ing. Silvia Stasselová                             Prof. Ing. Ján Szolgay, PhD.
vedúca KIC SvF                                     prodekan pre vedu a výskum SvFSpustená prevádzka online formulára k evidencii publikačnej činnosti

Na základe užitočných námetov zo strany účastníkov školenia dňa 9. 12. 2014 k novému online formuláru EPČ už dodávateľská firma nového knižnično-informačného softvéru pre akademické knižnice STU naprogramovala väčšinu dodatočných zmien. Na vylepšovaní webového formulára bude ešte podľa potreby pracovať (niektoré programátorské práce musela presunúť na začiatok januára 2015).

Dňa 16.12.2014 bola zahájená ostrá prevádzka evidencie publikačnej činnosti prostredníctvom online formulára EPČ na linke:                                                    
https://kis.cvt.stuba.sk/i3/epca/indexEvidence.csp?ictx=stu&language=1

V súčasnosti je evidencia publikačnej činnosti prostredníctvom online formulára dostupná iba z počítačov na STU (oprávnený prístup je na báze identifikovateľných  IP adries počítačov na STU, z externého prostredia je zatiaľ formulár nefunkčný. Dodávateľská firma sa v budúcnosti pokúsi prístup rozšíriť v spolupráci s CVT STU).

Prosíme autorov a poverených pracovníkov EPČ
, aby si pred začiatkom práce s novým online formulárom pozorne preštudovali manuál k online formuláru na evidenciu publikačnej činnosti.


Manuál k online formuláru na stiahnutie.
 pdf


Vyhľadávanie a výstupy publikačnej činnosti
sú dostupné na „EPCA Výstupy“
https://kis.cvt.stuba.sk/i3/epcareports/epcarep.csp?ictx=stu&language=1

V súčasnosti je vyhľadávanie v „EPCA Výstupy“ dostupné iba z počítačov na STU (oprávnený prístup je na báze identifikovateľných  IP adries počítačov na STU, z externého prostredia je zatiaľ vyhľadávanie nefunkčné. Dodávateľská firma sa v budúcnosti pokúsi prístup rozšíriť v spolupráci s CVT STU).

V novom rozhraní
„EPCA Výstupy“ si môžete po zadaní vyhľadávacích kritérií zobraziť výstupy všetkých zaevidovaných publikácií:

  • prebraných zo starého knižničného systému,
  • zaevidovaných po 1. 12. 2014 v novom knižničnom systéme.


Pri vyhľadávaní v starom rozhraní
http://publview.stuba.sk/ sa Vám vo výstupe zobrazia iba tie publikácie, ktoré boli zaevidované do 30. 11. 2014.

Dôležité kontakty KIC SvF:


 


 

Normy STN online

Knižnica a informačné centrum pozýva všetkých študentov, doktorandov, pedagógov aj výskumných pracovníkov Stavebnej fakulty STU využívať online prístup ku kompletnej kolekcii STN noriem v úplnom znení vo formáte PDF. V službe je zahrnutá automatická aktualizácia noriem (zmeny, opravy, príp. nahradzujúce normy). Prístup je zabezpečený zo 4 označených počítačov v študovni KIC.

V databáze noriem STN-online je možné vyhľadávanie podľa rôznych hľadísk:

  • Podrobné vyhľadávanie noriem STN (podľa čísla, názvu, roku vydania normy a ďalších kritérií)
  • Vyhľadávanie noriem STN podľa tried
  • Vyhľadávanie noriem STN podľa ICS kódov


Licencia pre STU umožňuje iba čítanie noriem, nie je možné nahrávanie na USB, ani tlač noriem.

Otváracie hodiny študovne KIC
Pondelok - štvrtok: 8.00 – 18.00
Piatok: 8.00 – 14.00

Informačný leták na stiahnutie
pdf

Pozývame Vás - navštevujte študovňu KIC SvF a využívajte túto jedinečnú službu. 

Pre Váš väčší komfort - samoobslužný moderný knižničný skener

Knižnica a informačné centrum SvF pozýva používateľov služieb KIC na využívanie moderného samoobslužného knižničného skenera e-Scan na poschodí študovne KIC, ktorý na začiatku akademického roka 2011/2012 finančne podporilo vedenie Stavebnej fakulty STU pre väčší komfort všetkých študentov, doktorandov a pedagógov SvF na ich individuálne vzdelávanie a vedeckú prípravu.

KIC SvF je prvou akademickou knižnicou na Slovensku, ktorá zakúpila e-Scan pre modernizáciu svojich služieb.

Popis knižničného skenera e-Scan na stiahnutie súbor PDF
Krátke video na ukážku, ako jednoducho knižničný skener funguje (wmv 5MB)

Využívajte moderný spôsob skenovania, aký je bežný v progresívnych zahraničných knižniciach pre Vaše vzdelávacie účely, ak pre Vaše štúdium alebo výskum potrebujete článok z časopisu alebo kapitoly z knihy, v súlade s platným autorským zákonom.