Prejsť na obsah
Knižnica a informačné centrum


Knižnica a informačné centrum SvF STU predstavuje teoretickú základňu pre in­dividuálne vzdelávanie a výskum pedagógov, vedeckých pracovníkov a študentov Stavebnej fakulty STU, plní všetky funkcie vysokoškolskej knižnice so zameraním na budovanie knižničných fondov a poskytovanie vedeckých informácií v profile pedagogického a výskumného procesu Stavebnej fakulty STU.

Radlinského 11, blok B, 3. posch.
810 05 Bratislava
Vedúca: Mgr. Alica Domonkosová
Tel.: 02/32888 + kl. 494, 577

Online katalóg fakultných knižníc

E-mail: alica.domonkosova@stuba.sk Online katalóg fakultných knižníc STU
 

⇒ Evidovanie publikačnej, umeleckej činnosti a ohlasov
    od 2. 11. 2020

       Viac aktuálnych informácií čítajte TU.
 

⇒ Informácia o službách výpožičného oddelenia KIC SvF STU         v akademickom roku 2020/2021

       Aktuálne informácie výpožičného oddelenia KIC (počas štúdia dištančnou formou) o vrátení, požičiavaní,                 predlžovaní študijnej literatúry a tiež o otváracích hodinách a kontaktoch sa dozviete TU.

 

Študovňa KIC je počas štúdia dištančnou formou
    pre študentov zatvorená

Prezenčné štúdium v priestoroch študovne nie je možné.
 

♣ Prevádzka KIC SvF počas semestra (prezenčná výučba) ♣


Študovňa KIC


Pondelok - štvrtok: 7.45 – 17.15
Piatok: 7.45 – 14.00

Výpožičné oddelenie KIC

Pondelok - štvrtok: 8.00 - 15.00
Piatok: 8.00 - 14.00
Prajeme Vám úspešný školský rok!