Prejsť na obsah
Knižnica a informačné centrum

Elektronické informačné zdroje sú odborné e-zdroje/databázy pre vedu, výskum a štúdium.

V ponuke KIC SvF nájdete licencované (platené) elektronické informačné zdroje, tiež kvalitné voľne dostupné zdroje a e-zdroje dostupné na obmedzenú dobu (skúšobné prístupy).

» Licencované e-zdroje poskytujú odborné informácie a úplné texty článkov alebo celé kapitoly kníh na základe    predplatenej licencie. Taktiež poskytujú prístup k metrikám pre hodnotenie vedeckých publikácií, citáciám    a pod.
 • Licencovaná odborná databáza - ASCE Research Library
  Stavebná fakulta STU zo svojich fondov hradí od roku 2004 prístup do odbornej databázy z oblasti   stavebníctva (ASCE Journals a ASCE Proceedings).
  Prístup do tejto databázy je možný iba v rámci Stavebnej fakulty STU cez IP adresy počítačov na SvF.
 • Licencované odborné databázy

  • Financovanie z vlastných zdrojov STU: Web of Science - InCites ; TAYLOR & FRANCIS (fulltext) ; IOP SCIENCE ; ACS Publications ; Detail Inspiration ; STN online
  • Financovanie - Metodika rozpisu dotácií zo ŠR (MŠVVaŠ SR): Web of Science ; Web of Science - Current Content Connect
  • Kofinancovanie STU v rámci konzorcia inštitúcií: SCIENCE DIRECT ; SCOPUS ; IEEE Xplore ; SPRINGER (Springer Link) ; WILLEY
  • Zabezpečené bez financií STU: APS (physics) ; GALE

                 Citačné databázy (Web of Science a SCOPUS)

Na STU sú licencované e-zdroje dostupné cez IP adresy všetkých počítačov alebo prostredníctvom vzdialeného VPN prístupu do siete STU (návod na konfiguráciu a používanie vzdialeného VPN prístupu do siete STU). 

» Odporúčané voľne dostupné e-zdroje
   Časopisy, databázy, encyklopédie, knihy, lexikóny, portály.
 

Elektronická knižnica STU

VYHĽADÁVANIE informácií v plnotextových a bibliografických databázach zo všetkých dostupných licencovaných zahraničných elektronických zdrojov STU, z open access databáz a voľne dostupných zdrojov je možné z fakultných a knižničných PC prostredníctvom multi-databázového vyhľadávača.