Prejsť na obsah
Knižnica a informačné centrum

Vedenie KIC

 vedúca KIC  Mgr. Barbora Bieliková  barbora.bielikova@stuba.sk    02/32888494, kl. 494, 577
 zástupkyňa vedúcej     Laura Brinzová  laura.brinzova@stuba.sk  02/32888495, kl. 495

Oddelenie informačných zdrojov a evidencie publikačnej činnosti

 Mgr. Barbora
 Bieliková
 barbora.bielikova@stuba.sk  02/32888 494,
 kl. 577
 licencie databáz, nákup odbornej
 literatúry a periodík, školenia KIC, evidencia publikačnej činnosti
 Margita
 Holúbeková
 margita.holubekova@stuba.sk  02/32888 577
 kl. 577
 evidencia publikačnej a umeleckej
 činnosti SvF, konzultačná činnosť
 pre  evidenciu publikačnej a umeleckej
 činnosti, evidencia a spracovanie
 knižničných fondov
 Drahoslava
 Mohlerová
 drahoslava.mohlerova@stuba.sk  02/32888 577
 kl. 577
 centrálny zber a kontrola podkladov
 k evidencii publikačnej činnosti a citácií
 Mgr. Katarína
 Pavlovská
 katarina.pavlovska@stuba.sk  02/32888 205
 kl. 205
 evidencia citácií SvF, konzultačná
 činnosť pre evidenciu citácií, evidencia
 a spracovanie knižničných fondov,
 web KIC
 Mgr. Anna
 Penkovová
 anna.penkovova@stuba.sk  02/32888 205
 kl. 205
 evidencia publikačnej a umeleckej
 činnosti
 Andrej Baláž, DiS

 andrej.balaz@stuba.sk

 02/32888 303
 kl. 303

 správca databázového centra KIC SvF

Oddelenie výpožičných služieb a študovňa

 Laura
 Brinzová 
 laura.brinzova@stuba.sk  02/32888 495
 kl. 495
 výpožičné služby, budovanie a
 vyraďovanie kniž. fondu SvF
 Andrea
 Vavrová
 andrea.vavrova@stuba.sk  02/32888 495
 kl. 495
 výpožičné služby
 Veronika
 Štilhammerová
 veronika.stilhammerova@stuba.sk  02/32888 576
 kl. 576
 konzultačné služby v študovni
 Katarína
 Ábelová
 katarina.abelova@stuba.sk  02/32888 576
 kl. 576
 konzultačné služby v študovni
 Svetlana
 Miženková
 svetlana.mizenkova@stuba.sk  02/32888 576
 kl. 576
 konzultačné služby v študovni
 Branislav
 Ivančaj 
 branislav.ivancaj@stuba.sk  02/32888 576
 kl. 576
 xerografické služby

Výpožičné oddelenie: 02/32888 495, kl. 495
Študovňa: 02/32888 576, kl. 576