Prejsť na obsah
Knižnica a informačné centrum

Dopĺňame knižničný fond

      Nákup študijnej literatúry podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia

  

nové prírastky  nové prírastky

nové prírastky  nové prírastky

 nove knihy

 

Nástroj Writefull Suite bude dostupný aj v roku 2022

 

Writefull využíva umelú inteligenciu k poskytovaniu jazykovej spätnej väzby k vedeckým textom. Má štyri časti: Writefull pre Word, Writefull pre Overleaf, Writefull Revise a Writefull Cite.

Writefull pre Word poskytuje jazykovú spätnú väzbu k textom napísaným v aplikácii Microsoft Word. Kontroluje gramatiku, pravopis, slovnú zásobu, interpunkciu a štýl. Ponúka funkciu „Language Search“. Táto databáza autentických vedeckých textov slúži na vyhľadávanie jazykových vzorcov, ktoré môžu autori začleniť do vlastných textov. Funkcia „Sencente Palette“ zas ponúka zbierku príkladov viet určených pre akademické písanie.

Podobné služby, avšak pre texty písané v aplikácii Overleaf, poskytuje nástroj Writefull pre Overleaf. Funkcie „Language Search“ a „Sentence Palette“ budú dostupné čoskoro.

Aplikácia Writefull Revise umožňuje nahrať vlastný text, ku ktorému ponúkne okrem základnej kontroly možnosti úpravy. Revidovanú verziu svojho textu so všetkými prijatými návrhmi je možné si stiahnuť.

Nástroj Writefull Cite hodnotí úplnosť citácii v texte a zdôrazňuje vety, ktoré by mali byť podložené zdrojom. Študenti a zamestnanci môžu nahrať svoj text a skontrolovať návrhy citácií, ktoré nástroj ponúkne. Nástroj Cite neporovnáva s texty s databázou iných textov. Využíva svoj vlastný model založený na umelej inteligencii na posúdenie, či sú citácie pravdepodobne potrebné.

Prístupové údaje:

Writefull Revise: https://revise-stuba-sk.writefull.ai/ 

Writefull Cite: https://cite-stuba-sk.writefull.ai/

Writefull for Word: viď štartovací balíček

Writefull for Overleaf: viď štartovací balíček


Na získanie úplného prístupu je pri vytvorení osobného účtu potrebné použiť  univerzitnú e-mailovú adresu @stuba.sk.
 

Návody:

Anglicky

Launch pack - all tools:  https://www.aib.sk/podpora/nastroje/2530-writefull-launch-pack-all-products/

Launch pack - Writefull for Word: www.aib.sk/podpora/nastroje/2529-writefull-for-word-launch-pack

Česky

Štartovací balíček - všetky nástroje: www.aib.sk/podpora/nastroje/2527-writefull-startovaci-balicek-vsechny-produkty

Štartovací balíček - Writefull for Word: www.aib.sk/podpora/nastroje/2528-writefull-for-word-startovaci-balicek

Writefull for Word - časté otázky pri inštalácii: www.aib.sk/podpora/nastroje/2540-writefull-for-word-problemy-pri-instalaci


Videá:

Záznamy z webinárov v češtine a angličtine a ukážka nového nástroja Full Edit:

https://youtube.com/playlist?list=PL0J4un4elIGqF0o4lVv4j_O7ZSt1SEvuS
 

 ⇒   Prístup periodikám  "The Economist" a "The Financial Times"

Prístup k najčítanejším periodikám sveta majú používatelia zaistený cez IP adresy našej inštitúcie alebo cez vzdialený prístup z pohodlia domova alebo odkiaľkoľvek, kde sa práve nachádzajú. Stačí použít jednoduché heslo na prístup do databázi „Slovakia“.

navod

  

⇒   Odporúčané časopisy na publikovanie

Pedagogickým, výskumným pracovníkom a doktorandom Stavebnej fakulty STU ponúkame ako pomôcku zoznamy odporúčaných odborných časopisov indexovaných v databáze Web of Science (WOS) a/alebo v databáze SCOPUS (aktualizácia zoznamov - 2021). Viac čítajte TU.

 

⇒   Nový doplnok Knovel Browser Extension do prehliadačov Chrome a Edge 

        uľahčuje vyhľadávanie informácií odborného charakteru cez voľne dostupné internetové vyhľadávače.

        Čo všetko doplnok dokáže sa dozviete na www.aib.sk/novinky/2334-skratka-do-knovelu. Nájdete tu aj odkaz          na nainštalovanie doplnku do prehliadača.

        Animovanú ukážku možno vidieť tu

    

   Normy STN-online sprístupnené pre študentov STU (prístup ako v roku 2021)

na základe žiadosti STU boli vybrané služby STN-online (STN a TNI) sprístupnené počas aktuálnej pandemickej situácie pre všetkých. Viac čítajte TU

 

⇒   Ponúkame Vám nástroj na hodnotenie vedeckých časopisov

        KRITÉRIÁ  HODNOTENIA ČASOPISOV

 

    
  

 Staršie aktuality