Prejsť na obsah
Knižnica a informačné centrum

OZNAM !!!

Študovňa KIC je od 9. 3. 2020 až do odvolania

ZATVORENÁ

 

Adresa a kontakt:

Študovňa KIC SvF STU
Radlinského 11
Bratislava 810 05

Tel.: 02/32888 + kl. 576
Blok B, 3. poschodie

Výpožičné oddelenie KIC Pracovníci študovne KIC:

Veronika Štilhammerová
Katarína Ábelová
- odborné konzultantky študovne

Branislav Ivančaj
Svetlana Miženková
- konzultanti študovne
a xerografické služby

Prevádzka študovne KIC počas semestra (prezenčná výučba)

pondelok - štvrtok: 7.45 - 17.15, piatok: 7.45 - 14.00


arl

 Online katalóg fakultných knižníc STU

Zoznam slovenských a českých časopisov v študovni KIC


Študovňa KIC Vám ponúka:

  • Internet pre každého (13 PC) + pripojenie na internet pomocou pevnej siete a wifi
  • Prezenčné výpožičné služby: skriptá, knihy, denníky, časopisy... (knihy zo študovne nepožičiavame)
  • Normy STN-online (prístup je zabezpečný zo 4 označených počítačov v študovni)
  • Reprografické služby 
  • Dostatok miest na štúdium (190 miest na sedenie)
  • Možnosť odloženia vecí do skriniek počas využívania študovne (záloha - ISIC karta)