Prejsť na obsah
Knižnica a informačné centrum

Prevádzka výpožičného oddelenia KIC počas školského roka 2020/2021 

(dištančná výučba)

 

Vrátenie – predĺženie výpožičiek zo zimného semestra

 

Vzhľadom na pretrvávajúce protiepidemiologické preventívne opatrenia v súvislosti COVID -19 sme boli nútení pristúpiť k neštandardnému riešeniu vrátenia, predĺženia a absenčného požičiavania literatúry z fondov KIC SvF. 

Výpožičné oddelenie bude zatvorené od 21.12.2020 do odvolania

 • Predĺženie výpožičiek zo zimného semestra do 12.02.2020 na letný do 09/2021 bude možné požiadať e-mailom na kontaktnú adresu :

andrea.vavrova@stuba.sk

Študentom ponúkame možnosť vrátiť literatúru poštou na adresu :.

Stavebná fakulta STU v Bratislave
  KIC výpožičné oddelenie

Radlinského 11
  810 05 Bratislava

 

Vzhľadom na obmedzené možnosti vrátenia literatúry nebude KIC počas trvania mimoriadnych opatrení vyberať poplatky za predlžovanie výpožičiek.

 

Výpožičný poriadok

 

 • Podmienkou využívania služieb KIC SvF je platný preukaz (ISIC) študenta/zamestnanca SvF STU.
 • Maximálny počet výpožičiek je 15 ks na jeden semester.
 • Po skončení zimného/letného semestra je študent povinný výpožičky vrátiť alebo predĺžiť na ďalší semester za príslušný poplatok (viď cenník poplatkov nižšie).
 • Študijnú literatúru požičiavame na základe zoznamu požadovanej literatúry (autor, názov/podnázov, rok vydania).
 • Upomienky sú zasielané elektronickou poštou na e-mail študenta v AIS.
 • Vyhľadávanie literatúry z online katalógu je dostupné na internetovej adrese:

 http://kis.cvt.stuba.sk/arl-stu/sk/index/

 • Stav výpožičného konta je možné overiť na tej istej adrese prihlásením sa do poľa KONTO Vašim čitateľským kódom a heslom, ktoré sú totožné (číslo Vašej ISIC karty).

 

    

Adresa a kontakt:

Výpožičné oddelenie KIC SvF STU
Radlinského 11
Bratislava 810 05
Tel.: 02/32888 + kl. 495
Blok B, 3. poschodie

Pracovníčky výpožičiek KIC:


Laura Brinzová
e-mail: laura.brinzova@stuba.sk


Andrea Vavrová
e-mail: andrea.vavrova@stuba.sk

 

 

 

 Prevádzka výpožičného oddelenia KIC počas semestra (prezenčná výučba)

pondelok - štvrtok: 8.00 - 15.00, piatok: 8.00 - 14.00 
  

Výpožičné služby KIC:

 • absenčne zamestnancom a študentom SvF STU
 • prezenčne všetkým používateľom študovne
   

Výpožičný poriadok

 • Podmienkou využívania služieb KIC SvF je platný preukaz (ISIC) študenta/zamestnanca SvF STU.
 • Maximálny počet výpožičiek je 15 ks na jeden semester.
 • Po skončení zimného/letného semestra je študent povinný výpožičky vrátiť alebo predĺžiť na ďalší semester za príslušný poplatok (viď cenník poplatkov nižšie).
 • Študijnú literatúru požičiavame na základe zoznamu požadovanej literatúry (autor, názov/podnázov, rok vydania).
 • Upomienky sú zasielané elektronickou poštou na e-mail študenta v AIS.
 • Vyhľadávanie literatúry z online katalógu je dostupné na internetovej adrese:

 http://kis.cvt.stuba.sk/arl-stu/sk/index/

arl

 • Stav výpožičného konta je možné overiť na tej istej adrese prihlásením sa do poľa KONTO Vašim čitateľským kódom a heslom, ktoré sú totožné (číslo Vašej ISIC karty).

 
Cenník poplatkov výpožičného oddelenia KIC

 • Registrácia čitateľa
 • Vypožičanie dokumentu na jeden semester
 • Predĺženie výpožičnej lehoty 1x / 1 dokument
 • 2.predĺženie výpožičnej lehoty 1x / 1 dokument
 • 1. upomienka/ 1 ks
 • 2. upomienka/ 1 ks
 • 3. upomienka/ 1 ks
 • Dekanská upomienka / 1 ks
 • Poškodenie dokumentu
 • Strata dokumentu /cena dokumentu + manipulačný poplatok
bezplatne
bezplatne
0,20 €
0,30 €
0,70 €
1,30 €
1,70 €
3,30 €
1,70 €
cena + 3,30 €