Prejsť na obsah
Knižnica a informačné centrum

⇒ Výpožičné oddelenie bude zatvorené od 12. 6 do 3.9. 2021

 

Výzva študentom končiacich ročníkov na vrátenie     výpožičiek       

 
Študenti
končiacich ročníkov inžinierskeho štúdia 6/2021 majú povinnosť vysporiadať si svoje záväzky voči knižnici v termíne do 11. 6. 2021.

Po úspešnom absolvovaní štúdia Vaše konto študenta v AIS môže študijné oddelenie uzavrieť len na základe       Vami vysporiadaných pohľadávok majetku na fakulte STU.
        
  
Vrátenie výpožičiek osobne :

- Vypožičanú literatúru môžete vrátiť  osobne vo výpožičnom oddelení KIC.
- Po príchode na vrátnicu fakulty, z dôvodu prebiehajúcich rekonštrukčných prác, kontaktuje pracovníčky     telefonicky na klapke 576.
  Výpožičný čas: pondelok až piatok - od 8:00 do 13:00 hod.

    
  Vrátenie výpožičiek poštou na adresu
 :

  Stavebná fakulta STU v Bratislave
  KIC výpožičné oddelenie
  Radlinského 11
  810 05 Bratislava 

 

Prevádzka výpožičného oddelenia KIC
počas školského roka 2020/2021 
(dištančná výučba)

 

Objednávanie a vyzdvihnutie literatúry v priestoroch KIC

 Od utorka 20.4.2021 si môžete objednanú literatúru vyzdvihnúť vo výpožičných priestoroch KIC. Literatúru si stále treba vopred objednať e-mailom na adresách andrea.vavrova@stuba.sklaura.brinzova@stuba.sk a počkať na informáciu s termínom vyzdvihnutia.

Výpožičný čas:

Utorok: 9:00 - 13:00

Štvrtok: 9:00 - 13:00

 

Ďakujeme, že dodržiavate R-O-R (rozostupy, dezinfekcia rúk a respirátor FFP2).

 

Študenti a študentky mimo Bratislavy majú stále možnosť objednať si donášku literatúry kuriérom.

 

Vrátenie literatúry

Taktiež chceme upozorniť študentov končiacich ročníkov inžinierskeho štúdia 6/2021 ,že majú povinnosť vysporiadať si svoje záväzky voči knižnici.

Vypožičanú študijnú literatúru z KIC je potrebné vrátiť v termíne do 11.6.2021 , nakoľko po úspešnom absolvovaní štúdia Vaše konto študenta v AIS môže študijné oddelenie uzavrieť len na základe Vami vysporiadaných pohľadávok voči fakulte STU.

Vypožičanú literatúru môžete vrátiť na tomto výdajnom mieste alebo poštou na adresu :.

Stavebná fakulta STU v Bratislave
KIC výpožičné oddelenie

Radlinského 11
810 05 Bratislava

 Vzhľadom na obmedzené možnosti vrátenia literatúry nebude KIC počas trvania mimoriadnych opatrení vyberať poplatky za predlžovanie výpožičiek.  

 

Bezplatná donáška študijnej literatúry mimo Bratislavy

Počas mimoriadnej situácie v súvislosti s pandémiou COVID-19 ponúkame študentkám a študentom, ktorí bývajú mimo Bratislavy, bezplatnú donášku študijnej literatúry. Služba je dostupná do odvolania.

Podmienky využitia služby:

 • Služba je určená len pre tých, ktorí žijú mimo Bratislavy a knihy si kvôli obmedzeniam nemôžu vyzdvihnúť osobne.
 • Jedna osoba môže službu využiť len jedenkrát za semester.
 • Maximálny počet výpožičiek je 10 exemplárov.
 • Služba sa týka len kníh, ktoré nie sú dostupné v elektronickej verzii na webe Stavebnej fakulty STU.

Postup:

 1. Literatúru si objednajte e-mailom na adresách andrea.vavrova@stuba.sk alebo laura.brinzova@stuba.sk.
 2. V objednávke uveďte svoje kontaktné údaje (meno, adresa doručenia, telefónne číslo). Objednávkou dávate súhlas na použitie Vašich osobných údajov pre účely doručenia balíka.
 3. Balíky budú doručované dvakrát do týždňa (v stredu a v piatok).
    

    

Adresa a kontakt:

Výpožičné oddelenie KIC SvF STU
Radlinského 11
Bratislava 810 05
Tel.: 02/32888 + kl. 495
Blok B, 3. poschodie

Pracovníčky výpožičiek KIC:


Laura Brinzová
e-mail: laura.brinzova@stuba.sk


Andrea Vavrová
e-mail: andrea.vavrova@stuba.sk

   

 Prevádzka výpožičného oddelenia KIC počas semestra (prezenčná výučba)

pondelok - štvrtok: 8.00 - 15.00, piatok: 8.00 - 14.00 
  

Výpožičné služby KIC:

 • absenčne zamestnancom a študentom SvF STU
 • prezenčne všetkým používateľom študovne
   

Výpožičný poriadok

 • Podmienkou využívania služieb KIC SvF je platný preukaz (ISIC) študenta/zamestnanca SvF STU.
 • Maximálny počet výpožičiek je 15 ks na jeden semester.
 • Po skončení zimného/letného semestra je študent povinný výpožičky vrátiť alebo predĺžiť na ďalší semester za príslušný poplatok (viď cenník poplatkov nižšie).
 • Študijnú literatúru požičiavame na základe zoznamu požadovanej literatúry (autor, názov/podnázov, rok vydania).
 • Upomienky sú zasielané elektronickou poštou na e-mail študenta v AIS.
 • Vyhľadávanie literatúry z online katalógu je dostupné na internetovej adrese:

 http://kis.cvt.stuba.sk/arl-stu/sk/index/

arl

 • Stav výpožičného konta je možné overiť na tej istej adrese prihlásením sa do poľa KONTO Vašim čitateľským kódom a heslom, ktoré sú totožné (číslo Vašej ISIC karty).

 
Cenník poplatkov výpožičného oddelenia KIC

 • Registrácia čitateľa
 • Vypožičanie dokumentu na jeden semester
 • Predĺženie výpožičnej lehoty 1x / 1 dokument
 • 2.predĺženie výpožičnej lehoty 1x / 1 dokument
 • 1. upomienka/ 1 ks
 • 2. upomienka/ 1 ks
 • 3. upomienka/ 1 ks
 • Dekanská upomienka / 1 ks
 • Poškodenie dokumentu
 • Strata dokumentu /cena dokumentu + manipulačný poplatok
bezplatne
bezplatne
0,20 €
0,30 €
0,70 €
1,30 €
1,70 €
3,30 €
1,70 €
cena + 3,30 €