Prejsť na obsah
Knižnica a informačné centrum

⇒  Výpožičné oddelenie bude počas zimného semestra 2021/2022 otvorené v obvyklom režime.

 

Študijnú literatúru si bude možné vypožičať, vrátiť osobne vo výpožičkách v čase prevádzkových hodín.

             Po  -   Štv  8:00 – 15:00

             Pi               8 :00 – 14:00

 

Výpožičky budú realizované na základe vopred pripraveného zoznamu požiadaviek na študijnú literatúru, ktorý je aktualizovaný v AIS – predmety- študijná literatúra.

Výpožičky z predchádzajúceho semestra je možné vrátiť / predĺžiť bez pokuty z omeškania osobne do 27.9.2021. V prípade, že nie je možné z Vašej strany navštíviť knižnicu osobne je nutné požiadať o predĺženie e-mailom na adresách:

andrea.vavrova@stuba.sklaura.brinzova@stuba.sk

 

Knihy je možné vrátiť aj poštou na adresu :

Stavebná fakulta STU v Bratislave
KIC výpožičné oddelenie

Radlinského 11
810 05 Bratislava

 

Vstup do budovy sa riadi podľa platných opatrení „Covid automatu“, ktorý podrobne upravuje podmienky v jednotlivých stupňoch monitoringu, ostražitosti a varovania pre okres Bratislava (https://automat.gov.sk/bratislava), a taktiež podľa platných súvisiacich opatrení dekana fakulty uverejňovaných na webovej stránke fakulty.

 

Výpožičné služby KIC:

  • absenčne zamestnancom a študentom SvF STU
  • prezenčne všetkým používateľom študovne

 

 

Výpožičný poriadok:

Podmienkou využívania služieb KIC SvF je platný preukaz (ISIC) študenta/zamestnanca SvF STU.

Maximálny počet výpožičiek je 15 ks na jeden semester.

Po skončení zimného/letného semestra je študent povinný výpožičky vrátiť alebo predĺžiť na ďalší semester za príslušný poplatok (viď cenník poplatkov nižšie).

Študijnú literatúru požičiavame na základe zoznamu požadovanej literatúry (autor, názov/podnázov, rok vydania).

Upomienky sú zasielané elektronickou poštou na e-mail študenta v AIS.

Vyhľadávanie literatúry z on-line katalógu je dostupné na web stránke KIC alebo na internetovej adrese:

vstup do katalógu: http://kis.cvt.stuba.sk/arlstu/sk/index/

Stav výpožičného konta je možné overiť na tej istej adrese zahlásením sa do poľa KONTO Vašim čitateľským kódom a heslom, ktoré sú totožné (číslo Vašej ISIC karty).

 

Cenník poplatkov výpožičného oddelenia KIC:

Registrácia čitateľa                                                      bezplatne

Vypožičanie dokumentu na jeden semester          bezplatne

Predĺženie výpožičnej lehoty 1x / 1 dokument       0,20 €  

2. predĺženie výpožičnej lehoty 1x / 1 dokument   0,30 €

  1. upomienka/ 1 ks 0,70 €
  2. upomienka/ 1 ks 1,30 €
  3. upomienka/ 1 ks 1,70 €

Dekanská upomienka / 1 ks                                       3,30 €

Poškodenie dokumentu                                              1,70 €

Strata dokumentu /cena dokumentu + manipulačný poplatok     cena + 3,30 €

 

 

 

    

Adresa a kontakt:

Výpožičné oddelenie KIC SvF STU
Radlinského 11
Bratislava 810 05
Tel.: 02/32888 + kl. 495 alebo 576
Blok B, 3. poschodie

Pracovníčky výpožičiek KIC:


Laura Brinzová
e-mail: laura.brinzova@stuba.sk


Andrea Vavrová
e-mail: andrea.vavrova@stuba.sk

   

 

 http://kis.cvt.stuba.sk/arl-stu/sk/index/

arl