Prejsť na obsah
Knižnica a informačné centrum

⇒  Novembrové otvorené webináre InCites a Web of Science

  

  

  

  

  

  

  

   

Archív podujatí

 

Webinár zameraný na pokročilé korektúry odborných textov v angličtine:

Writefull - vypilujte svoje odborné texty v angličtine:

 

Publikačná činnosť je zásadným kritériom pre hodnotenie vedy a správne použitie angličtiny je - popri odbornom obsahu - základným predpokladom úspešného publikovania

Kedy: pondelok 2. 11. 2020, 15:00 - 16:00

Kde: online

Prihláška a viac informácií www.aib.sk/seminare/603-writefull

Od iných obdobných nástrojov sa líši tým, že používa jazykové modely založené na umelej inteligencii (AI), a priebežne sa „učí“ z textov miliónov publikovaných odborných článkov. Writefull koriguje gramatiku, použitie odbornej terminológie, interpunkcie, pravopis a štylistiku.

 

Webináre určené najmä mladým vedcom:

 • pripravili ich na Týždeň otvoreného prístupu 2020 Charlesworth Author Services

 

 • Understanding Open Access:

  Kedy: 19. 10. - 23. 10. 2020, 13:00 - 13:30

  Kde: online

   

  Témy:

  - 19. 10. Module 1: An introduction to Open Access

  - 20. 10. Module 2: Open Access Publishing Models

  - 21. 10. Module 3: Benefits and challenges of Open Access

  - 22. 10. Module 4: Copyright and Licensing under Open Access

  - 23. 10. Module 5: Recent developments and future directions

 • Prihlášky a viac informácií: www.aib.sk/seminare/442-understanding-open-access