Prejsť na obsah
Knižnica a informačné centrum

 Open Access & Change in Scholarly Communications

- nezvyčajný diskusný webinár určený knihovníkom a vedcom na tému otvorený prístup s riaditeľom českej Národnej technickej knižnice Martinom Svobodom, Moritzom Thommenom z Karger Publishers a Vladimírom Karenom z Albertina icome Praha

Kde: online

Kedy: streda 14. 10. 2020, 09:00 - 10:00

Prihláška a viac informácií tu

- diskusia predstaviteľa knižnice a národného licenčného centra, vydavateľstva a distribútora e-zdrojov poskytne pohľady z viacero strán. 

 

Novinka od spoločnosti ProQuest

- ProQuest prichádza s novinkou, ktorá sa týka prístupu k dokumentom na platforme ProQuest.Od 15.6. 2020 umožní všetkým používateľom z otvoreného webu, napr. z internetového prehliadača Google, priamy prístup k platforme na https://search.proquest.com/.

- Ktokoľvek tak bude môcť vyhľadávať a zobrazovať náhľady vyše 900 miliónov dokumentov a čítať úplné texty open access zdrojov bez nutnosti akéhokoľvek ďalšieho overovania. Používatelia z inštitúcií, ktoré dané e-zdroje majú predplatené, navyše po prihlásení budú môcť pracovať aj s licencovanými úplnými textami, ktoré nie sú inak voľne dostupné. Ku ktorým e-zdrojom sa používatelia vašej knižnice touto cestou môžu dostať? Viď databázy ProQuest na www.aib.sk/podpora/nastroje/2250-brana-k-e-zdrojom-stuba.

- Cieľom je uľahčiť používateľom prístup k obsahu bez ohľadu na to, kde sa práve nachádzajú.

- Informácie sú priebežne zverejňované v ProQuest Support Center na https://support.proquest.com/articledetail?id=kA140000000GxPACA0

 

NOVÉ KNIHY Knovel Library

- od Institution of Civil Engineers, American Water Works Association, REHVA, Elsevier, Wiley a ďalších vydavateľstiev.

- nové tituly a nástroje si zobrazíte TU

- v ľavom stĺpci si môžete zúžiť výber na knihy a analytické nástroje z jednotlivých odborov (Subject Area).

 

Vydavateľstvá  Springer, Elsevier a CRC ponúkajú nové tituly z oblasti "Physics"  v cenovom zvýhodnení platnom do 30 .4. 2019.

Cenníky jednotlivých cenovo zvýhodnených titulov:

Springer Physics 2019

Elsevier Physics 2019

CRC Physics 2019

 

ACM Digital Library NEXT

 - je novou používateľskou platformou, ktorá posunie kvality ako vyhľadávania tak aj prezentácie výsledkov a samozrejme aj tradičných a cenených metrík (analýzy pracovísk, autorov, jednotlivých prameňov a pod.)

- dostupná je tu

Knovel Library rozšíril obsah o knihy vydavateľstva John Wiley and Sons. Príručky sú na platforme Knovel obohatené o interaktívne tabuľky a grafy, ktoré umožňujú efektívne vyhľadávanie a prácu s údajmi. Dostupné sú napr.:

- Sax’s Dangerous Properties of Industrial Materials

- Patty’s Toxicology

- Pilkey’s Formulas for Stress, Strain, and Structural Matrices

- Kerzner’s Project Management: A Systems Approach to Planning, Scheduling, and Controlling

Sprístupnená bude aj Ullman’s Chemical Engineering.

Odkazy na všetky sprístupnené knihy nájdete na www.knovel.sk/novinky-a-informacie.

K interaktívnym tabuľkám a grafom sa dostanete aj cez obsahy kníh alebo textové vyhľadávanie na https://app.knovel.com/.

   

Projekt NISPEZ

- koordinuje Centrum vedecko-technických informácií SR a v rámci neho majú všetky verejné vysoké školy na Slovensku už niekoľko rokov zabezpečený unikátny bezplatný prístup do kolekcie databáz a elektronických informačných zdrojov priamo z počitačov pedagógov, výskumných pracovníkov a študentov na akademickej pôde (prístup do databázových zdrojov na báze IP adries).


Kolekcia databáz NISPEZ prístupná cez webovú stránku KIC alebo na priamo cez link:
Citačné databázy:


Vzdialený prístup z domácich počítačov do DB je možný aj po registrácii v CVTI SR a získate ním prístup aj k ďalším databázam predplateným z prostriedkov CVTI SR.
Viac informácií na:
http://www.cvtisr.sk/cvti-sr-vedecka-kniznica/specializovana-vedecka-kniznica/vzdialeny-pristup-do-e-zdrojov.html

  

Nový knižničný zákon č. 126/2015 Z. z.

- dňa 1. 7. 2015 nadobudol účinnosť nový Zákon o knižniciach č. 126/2015 Z. z., ktorý nahradí súčasný zákon č. 183/2000 Z. z.Týmto zákonom sa zároveň mení a dopĺňa zákon o múzeách a galériách.
Plné znenie zákona na stiahnutie