Prejsť na obsah
Knižnica a informačné centrum
Licencované zahraničné odborné databázy sú prístupné pre zamestnancov a študentov STU na základe overenia IP adresy. Prístup k databázam je možný aj cez Virtuálnu knižnicu STU.

 • ACM/Association for Computing Machinery

  Databáza ACM Digital Library je on-line zbierkou plnotextových článkov a bibliografických záznamov v oblasti počítačov a informačných technológií.

 • APS/Journals of the American Physical Society
  Prístup do plných textov časopisov spoločnosti American Physical Society.

 • Ei Engineering Village
  Základom informačnej služby je bibliografická databáza Compendex, ktorá je doplnená ďalšími zdrojmi a prelinkovaná na plné texty, ak ich máme predplatené.

 • GALE
  Databáza Infotrac poskytuje viac ako 31 800 titulov z rôznych vedných odborov.

 • IEEE/IET Electronic Library
  Digitálna knižnica je rozsiahla plnotextová kolekcia článkov z časopisov a konferenčných zborníkov z oblasti informačných a komunikačných technológií, elektrotechniky a elektroniky.

 • IOPscience
  Kolekcia elektronických časopisov z produkcie vydavateľstva Institute of Physics predstavuje prestížny zdroj nie len pre oblasť fyziky.

 • Knovel Library
  Elektronická kolekcia obsahujúca vyše 8.000 referenčných prác, príručiek, zborníkov z konferencií a databáz ťažiskových pre techniku, prírodné a aplikované vedy od viac ako 40-tich medzinárodných vydavateľstiev a odborných spoločností z celého sveta.

 • ProQuest Central
  Multiodborová databáza zahraničnej literatúry z oblasti obchodu, ekonómie, medicíny, prírodných, spoločenských a humanitných vied, techniky a umenia.

 • SAGE Science, Technology, and Medicine (STM)
  Kolekcia plných textov recenzovaných vedeckých časopisov z portfólia SAGE a spolupracujúcich vydavateľstiev. Ponúka viac ako 498.000 plnotextových článkov v PDF formáte s retrospektívou od roku 1999 po súčasnosť.

 • AAAS/Science
  Online verzia časopisu Science poskytuje prístup k najčerstvejším zverejneným správam, ktoré dostali cenu a ktoré majú najväčší vplyv na výskum overený odborníkmi z rovnakého odvetvia. Ročne stiahnutých viac ako 24 miliónov článkov.

 • ScienceDirect
  Plnotextová multidisciplinárna vedecká databáza od spoločnosti Elsevier. Obsahuje články z recenzovaných časopisov, konferenčné zborníky a elektronické knihy z medicíny, techniky, prírodných vied, ekonomiky i spoločenských vied.

 • SCOPUS
  Multidisciplinárna bibliografická a scientometrická databáza, ktorá patrí medzi najväčšie na svete. Poskytuje mimoriadne široký pohľad na publikované vedecké práce, a tým aj na vedu a výskum v celosvetovom meradle. Okrem časopiseckých článkov a kníh databáza umožňuje vyhľadávanie v konferenčných príspevkoch, trhových správach, encyklopédiách, slovníkoch a patentoch. Ponúka analytické nástroje na sledovanie vývoja citovanosti (jednotlivca, inštitúcie, časopisu) a slúži tak na hodnotenie kvality publikovaných prác, vedeckých tímov a inštitúcií prostredníctvom scientometrických ukazovateľov.

 • SpringerLink
  Spoločnosť Springer je popredný vydavateľ vedeckej, technickej a medicínskej literatúry, ktorý dodáva akademickej obci, vedeckým inštitúciám a jednotlivým oddeleniam výskumu a vývoja kvalitný vedecký obsah.Prostredníctvom databázy sprístupňuje svoje elektronické časopisy, knižné série, knihy, referenčné práce a online archívy. Okrem časopisov sú prístupné aj 2 série kníh: Computer Science Library a Lecture Notes in Mathematics.

 • Taylor & Francis
  Na platforme Taylor & Francis má STU predplatené online knihy a príručky publikované vydavateľstvom CRC Press, ako aj Auerbach a Chapman & Hall pre rôzne technické odbory.

 • Web of Science
  Bibliografická a citačná databáza, ktorá slúži ako primárny zdroj na vyhľadávanie renomovaných vedeckých informácií a hodnotenie vedeckej publikačnej činnosti. Obsahuje 8 hlavných citačných indexov. Indexy Web of Science Core Collection obsahujú časopisecké tituly, knihy a konferenčné zborníky. Databáza pokrýva 251 predmetových kategórií, od prírodných, technických, lekárskych vied až po umenie a humanitné vedy. Web of Science Core Collection redstavuje benchmark na hodnotenie vedy na celom svete, slúži na hodnotenie a porovnávanie výsledkov vedeckej publikačnej činnosti na základe transparentných a globálne akceptovaných kritérií.
 • Wiley Online Library
  Rozsiahla multidisciplinárna plnotextová databáza vydavateľstva Wiley-Blackwell pokrýva online zdroje z oblastí prírodných vied, medicíny, technických vied, spoločenských a humanitných vied.