Prejsť na obsah
Knižnica a informačné centrum

logo ASCE

 

Online vedecká knižnica z oblasti stavebníctva

prístup do úplných textov odborných časopisov a zborníkov


» ASCE Journals / Časopisy ASCE

» ASCE Proceedings / Zborníky ASCE

 

ASCE Research Library - online vedecká knižnica z oblasti stavebníctva poskytuje možnosť interaktívneho vyhľadávania a prístup do unikátnych fondov produkcie vydavateľstva American Society of Civil Engineers (ASCE) pre potreby pedagógov, študentov a doktorandov.

Prístup hradí od roku 2004 zo svojich fondov Stavebná fakulta STU pre online sprístupnenie veľkého rozsahu úplných textov renomovaných zahraničných karentovaných odborných časopisov a zborníkov z oblasti stavebníctva a príbuzných odborov.

Stavebná fakulta STU je jedným z prvých predplatiteľov tejto unikátnej databázy v strednej a východnej Európe.

Využívajte online prístup priamo z Vašich počítačov. Prístup je možný zo všetkých počítačov SvF.