Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Podmienky súťaže boli vyhlásené v minulom školskom roku:

 • Študent 5.ročníka počas akademického roka 2016/2017
 • Použiť aspoň jeden okruh detailov Equitone a obkladový materiál Equitone na fasádu
 • Výsledkom spracovania projektu bol poster v printovej a elektronickej forme vo formáte PDF.

Podmienky pre vyhodnotenie:

 • vyhodnotenie projektu vyučujúcim a jeho ohodnotenie pred skončením akademického roku 2016/2017
 • ohodnotené projekty známkou A a B postúpili do užšieho výberu a finálového kola vyhlasovateľa súťaže

Celkovo sa prihlásilo a zaregistrovalo 17 študentov

 • 2 študenti neodovzdali prácu
 • v užšom kole bolo celkovo 15 hodnotených prác

Vyhodnotenie výsledkov v spolupráci s odbornou porotou:

 • Bobby O´Neill – Technický manažér Equitone
 • Juraj Palamarčuk – Projektový manažér Equitone
 • arch. Pavol Pokorný
 • Philippe Hellemans – Marketingový manažér Equitone

Hodnotiace kritériá projektov:

Architektonicko-stavebné riešenie

výber typu stavby (administratíva, škola...), tvar budovy, osadenie budovy, hmotová kompozícia, plánované využitie, vnútorná dispozícia, napojenie na infraštruktúru, použitie detailov Equitone a fasádneho obkladu Equitone a samotné technické riešenie.

Do súťaže sa prihlásili študenti: Martin Jurčo, Katarína Capiaková, Lukáš Bartošek, Marianna Timurová, Marek Mičuda, Andrej Tibenský, Denisa Šujanová, Eva Ščepková, Lívia Kočnerová, Peter Chabada, Dominika Pekarová, Adam Dvorják, Gabriel Szűcs, Peter Pikna, Veronika Demetrovičová

 

Odborná komisia ohodnotila nižšie uvedené víťazné projekty:

 1. miesto - Administratívna časť hotela
  Poslucháč Bc. Marianna Timurová
  Pedagóg Ing. Adela Palková, PhD.
 1. miesto - Základná škola
  Poslucháč Bc. Denisa Šujanová
  Pedagóg Ing. Erik Jakeš, PhD.
 1. miesto - Univerzitná budova - študentské centrum
  Poslucháč Bc. Andrej Tibenský
  Pedagóg Ing. Erik Jakeš, PhD.

víťaz

V súčasnosti prebieha súťaž na sociálnej sieti Facebook

 • Trvanie súťaže od 11.10.2017 do 12.00 hod. 25.10.2017
 • www.facebook.com/creaton.sk/
 • Výhra: vecná cena - tablet

V najbližšom čase sa predpokladá vyhlásenie jubilejného 5. ročníka súťaže.