Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Počas víkendu v rámci podujatia Bratislavských mestských dní (21.-22.4.2018) sa uskutočnil Deň otvorených dverí vo Vodárenskom múzeu v Bratislave, ktorého sa zúčastnili aj zástupcovia Stavebnej fakulty STU. Na tejto mimoriadne navštevovanej akcii bol vytvorený propagačný stánok Stavebnej fakulty STU, v ktorom mohli záujemcovia i laická verejnosť získať informácie o možnostiach štúdia na našej fakulte. Propagačná akcia prebiehala pod záštitou BVS, a.s. s podporou Slovenskej technickej univerzity. Na spoluorganizovaní akcie sa podieľala Katedra zdravotného a environmentálneho inžinierstva Stavebnej fakulty a taktiež zástupcovia študentov študijného programu Vodné stavby a vodné hospodárstvo.

Podujatie zaujalo všetky vekové kategórie, hlavne nižšie ročníky základných škôl, pre ktoré boli pripravené zaujímavé pokusy s vodou. Pri predvádzaných pokusoch naši študenti aktívne vysvetľovali ako „fungujú“ základné zákony fyziky aplikované na vodohospodárske problémy a ich využitie v praxi. Katedra zdravotného a environmentálneho inžinierstva prispela edukačno-náučným programom s praktickými ukážkami, v ktorom sa široká verejnosť dozvedela o možnostiach a spôsoboch čistenia odpadových vôd. Súčasťou Dňa otvorených dverí bola aj možnosť vstúpiť do existujúcej čerpacej stanice na vodnom zdroji Sihoť. Rodičia i deti, odborníci i laická verejnosť sa mohla na tomto mieste zaujímať a informovať o spôsobe tvorby, získavania a transportu pitnej vody.

Špeciálne poďakovanie pri spolupodieľaní sa na tejto vydarenej odborno-náučnej akcii, s účasťou viac ako 2 000 návštevníkov, patrí študentom, ktorí vo svojom voľnom čase prišli podporiť šírenie povedomia o ochrane životného prostredia ako i niu dobrého mena celej STU. Menovite sú to: Ing. Réka Csicsaiová, Ing. Ivana Marko, Bc. Róbert Broton, Bc. Marek Šutúš, Martin Pavúček, Natália Plichtová a Peter Ďuroška.

”Bodka ”Bodka ”Bodka ”Bodka