Prejsť na obsah
Dianie na SvF

február 2017

 • 28.02.2017
  • Úspech doktoranda našej fakulty

   Sme radi, že vás môžeme informovať o úspechu Ing. Romana Ruhiga, študenta doktorandského stupňa štúdia na katedre architektúry našej fakulty.

    
 • 20.02.2017
 • 15.02.2017
 • 14.02.2017
  • Stavbári na Chopku

   Koncom skúškového obdobia zimného semestra 2016/2017 zorganizovala Katedra telesnej výchovy a športu Stavebnej fakulty Slovenskej technickej univerzity (STU) v Bratislave lyžiarsky kurz na Chopku. Určený bol predovšetkým pre poslucháčov Stavebnej fakulty STU, no lákavej lyžovačke v Nízkych Tatrách neodolali ani študenti iných fakúlt STU.

    
 • 13.02.2017
  • Stavbárska olympiáda 2016/17

   Na jeseň minulého roka dekan Stavebnej fakulty Slovenskej technickej univerzity (STU) v Bratislave vyhlásil  1. ročník  súťaže Stavbárska  olympiáda.

    
  • Inžinierska cena v stavebníctve 2015/2016

   Inžinierska cena v stavebníctve 2015/2016

   V utorok 24. januára 2017 sa pri príležitosti 6. ročníka udeľovania Inžinierskej ceny zišli predstavitelia najlepších diplomových prác pre rok 2015/ 2016 v priestoroch Stavebnej fakulty STU v Bratislave.

    
 • 10.02.2017
  • Deň otvorených dverí 2017 na Stavebnej fakulte STU v Bratislave

   Útroby komplexu budov  - sídla Stavebnej fakulty Slovenskej technickej univerzity (STU) v Bratislave - sa už niečo pred ôsmou hodinou rannou vo štvrtok  9. 2. 2017 začínali hemžiť študentmi.

    
  • Obnova B-bloku Stavebnej fakulty

   Havarijný stav niektorých častí obalového plášťa, vysoká energetická náročnosť a nemožnosť zabezpečenia vhodných parametrov vnútorného prostredia vedie k nutnosti hĺbkovej obnovy budovy.

    
 • 09.02.2017
 • 08.02.2017
 • 07.02.2017
 • 06.02.2017
  • Obhajoba dizertačnej práce Prof. RNDr. Daniela Ševčoviča, CSc.

   Predseda komisie pre obhajoby doktorských dizertačných prác č. 010102 aplikovaná matematika

   (aj pre technické vedy) oznamuje, že v zmysle vyhl. SKVH č. 65/77 Zb. par. 26 sa

    

   dňa 21.2.2017 o 14.00 h.

    

   v zasadačke dekana SvF STU, 1. poschodie bloku C,

   Stavebná fakulta STU v Bratislave, Radlinského 11, 810 05 Bratislava

    
 • 02.02.2017
 • 01.02.2017
  • Stretnutie akademickej obce Stavebnej fakulty STU

   Akademický senát (AS) a vedenie Stavebnej fakulty (SvF) STU v Bratislave zorganizovalo stretnutie akademickej obce (AO), ktoré sa uskutočnilo 27. januára 2017 v Aule akademika Bellu. Podujatie moderoval člen predsedníctva AS prof. Ľudovít Fillo.