Prejsť na obsah
Katedra globálnej geodézie a geoinformatiky

13. november 2019, 15:00 - 18:00

seminárna miestnosť B-107

 

Katedra geodetických základov a Katedra vodného hospodárstva krajiny Vás pozývajú na oslavu Medzinárodného dňa geografických informačných systémov (GIS Day). Okrem zaujímavých prednášok o využití GIS v praxi môžu zúčastnení vyhrať jednu z piatich licencií na ročné použitie ArcGIS softvéru.

 

Registračný formulár

 

Predbežný harmonogram:
15:00 - 15:15 úvod
15:15 - 15:40 Linda Gálová (Úrad geodézie, kartografie a katastra SR): Letecké mapovanie na ÚGKK SR
15:50 - 16:15 Martin Švec (HERE): Vznik map pro navigační systémy
16:25 - 16:45 Jakub Straka (AI-MAPS): STHORM - Softvér na tvorbu hmatových orientačných máp
16:45 - 17:10 Martin Dobiaš (Lutra Consulting): GIS dnes a trendy v najbližších rokoch
17:20 - 17:40 Patrik Sleziak (Ústav hydrológie SAV): Využitie GIS pri krajinárskych a hydrologických analýzach
17:40 - 17:55 Miloslav Ofúkaný (Amavet 962): Hľadáme dobrovoľníkov pre mapovanie krajín odkázaných na humanitárnu pomoc
17:55 - 18:00 losovanie výhercov ArcGIS licencií, záver

V priebehu podujatia sa tiež pokúsime o video spojenie s Jakubom Fuskom (Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre).

 

Aktuálne informácie môžete zistiť aj na facebooku alebo kontaktujte organizátorky - Milicu Aleksić (KVHK) alebo Alexandru Rášovú (KGZA).