Prejsť na obsah
Katedra vodného hospodárstva krajiny
Logo KVHK
Radlinského 11, blok C, 12. posch., 810 05 Bratislava
vedúci katedry: prof. Ing. Viliam Macura, PhD.
tel.: +421 2 592 74 279, fax: +421 2 529 23 575
Katedra zabezpečuje výučbu, postgraduálne vzdelávanie, výskumnú a expertíznu činnosť v oblasti krajinného inžinierstva a vodného hospodárstva krajiny.

V pedagogickej a vedecko-výskumnej oblasti katedra pôsobí predovšetkým v odboroch hydrológia a vodné hospodárstvo, hydropedológia, hydrometeorológia, závlahy a odvodnenie, úprava a revitalizácia tokov, protierózna a ochrana krajiny, krajinná ekológia, manažment povodí, rybníky a malé vodné nádrže, a aplikácie geografických informačných systémov v krajinnom inžinierstve. 
Meranie na upravenom toku Oščadnica v rámci výskumu stratégie revitalizácie tokov