Prejsť na obsah
Katedra globálnej geodézie a geoinformatiky

Katedra globálnej geodézie a geoinformatiky
Radlinského 11
810 05 Bratislava 

sekretariát:
tel.: +421 2 32 888 535
mobil (Orange-STU): +421 917 669 454

e-mail: kgza@svf.stuba.sk
alebo kontaktujte priamo konkrétneho člena katedry

 

Vedúca katedry
e-mail
02/32 888 +kl.
č.dverí
Ďuračiová Renata, doc. Ing. PhD.
renata.duraciova [at] stuba.sk
537
508
Zástupkyňa vedúcej katedry a tajomníčka
Gerhátová Ľubomíra, Ing. PhD.
lubomira.gerhatova [at] stuba.sk
348
503