Prejsť na obsah
Katedra globálnej geodézie a geoinformatiky

2018

Hulínek, D., Hulínková Ťuchová, E., Mittermayer, C., Lieskovský, T. O dejinách sumerského mesta Umma v kontexte aktuálneho archeologického bádania. In Antica Slavica. Trnava: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2018, s. 7-60. ISBN 978-80-8105-929-2.

2017

Drápela, T., Lieskovský, T., Kováč, M. Recorridos en Uaxactun. In Nuevas Excavaciones en Uaxactun VIII. Temporada de Campo 2016. Bratislava: Center for Mesoamerican Studies (CMS), Comenius University - Chronos, 2017, online, 75-109. ISBN 978-80-89027-46-0.

Lieskovský, T., Rášová, A., Drápela, T. Mapeo de Uaxactun. In Nuevas Excavaciones en Uaxactun VIII. Temporada de Campo 2016. Bratislava: Center for Mesoamerican Studies (CMS), Comenius University - Chronos, 2017, online, s. 127-150. ISBN 978-80-89027-46-0.

Lieskovský, T., Kováč, M., Drápela, T. Análisis del uso de LiDAR en el Área de Uaxactun. In Nuevas Excavaciones en Uaxactun VIII. Temporada de Campo 2016. Bratislava: Center for Mesoamerican Studies (CMS), Comenius University - Chronos, 2017, online, 214-244. ISBN 978-80-89027-46-0.

Mikuška, J., Pašteka, R., Zahorec, P., Papčo, J., Marušiak, J., Krajňák, M.  Some Remarks on the Early History of the Bouguer Anomaly. In Pašteka, R., Mikuška, J., Meurers, B. Understanding the Bouguer Anomaly : A Gravimetry Puzzle.Amsterdam: Elsevier, 2017, s. 31-61, ISBN 978-0-12-812913-5.

Zahorec, P., Marušiak, I., Mikuška, J., Pašteka, R., Papčo, J.  Numerical Calculation of Terrain Correction Within the Bouguer Anomaly Evaluation (Program Toposk). In Pašteka, R., Mikuška, J., Meurers, B. Understanding the Bouguer Anomaly : A Gravimetry Puzzle.Amsterdam: Elsevier, 2017, s. 79-92, ISBN 978-0-12-812913-5.

Zahorec, P., Pašteka, R., Mikuška, J., Szalaiová, V., Papčo, J., Kušnirák, D., Pánisová, J., Krajňák, M., Vajda, P., Bielik, M., Marušiak, I.  National Gravimetric Database of the Slovak Republic. In Pašteka, R., Mikuška, J., Meurers, B. Understanding the Bouguer Anomaly : A Gravimetry Puzzle.Amsterdam: Elsevier, 2017, s. 113-125, ISBN 978-0-12-812913-5.

2016

Drápela, T., Kováč, M., Lieskovský, T. Recorrido de Uaxactun y alrededores. In Nuevas Excavaciones en Uaxactun VII. Temporada de Campo 2015. Bratislava: Center for Mesoamerican Studies (CMS), Comenius University - Chronos, 2016, online, 476-519. ISBN 978-80-89027-45-3.

2015

Ďuračiová, R., Cibulka, D. Databázové systémy v GIS - návody na cvičenia.  Bratislava: Slovenská technická univerzita v Bratislave, 2015. ISBN: 978-80-227-4502-4. pdf

Lieskovský, T., Chalachanová Faixová, J., Ďuračiová, R., Blažová, E., Karell, L. Archeologické predikčné modelovanie z pohľadu geoinformatiky. Metódy a princípy. 2. upravené a doplnené vydanie. Bratislava: Slovenská technická univerzita v Bratislave, 2015. ISBN: 978-80-227-4504-8. pdf

Lieskovský, T. Documentación fotogramétrica de los elementos escultóricos y arquitectónicos de Uaxactun. In: Nuevas Excavaciones en Uaxactun VI: Temporada de Campo 2014. Bratislava: Center for Mesoamerican Studies, Comenius University, 2015, s. 350-371. ISBN: 978-80-89027-43-9.

Lieskovský, T., Straka, J., Peschl, R., and Drápela, T.  Mapeo y recorrido de Uaxactun. In: Nuevas Excavaciones en Uaxactun VI: Temporada de Campo 2014. Bratislava: Center for Mesoamerican Studies, Comenius University, 2015, s. 350-371. ISBN: 978-80-89027-43-9.

2013

Papčo, J. Monitorovanie deformácií zemskej kôry vo vysokohorskom prostredí: Edícia vedeckých prác, Zošit č. 123. Bratislava: Nakladateľstvo STU, 2013. 138 s. ISBN: 978-80-227-4039-5.

2009

Husár, L. Čas,priestor a referenčné systémy - základné piliere geodézie: Edícia vedeckých prác, Zošit č.76. Bratislava: STU Scientific, 2009. 118 s. ISBN: 978-80-227-3129-4.