Prejsť na obsah
Katedra globálnej geodézie a geoinformatiky
Dizertačné práce RIEŠENÉ - obhájené

 

Prijatí v akademickom roku 2021/2022

Lukáš Kubica: Analýza časových radov z družicovej radarovej interferometrie pokročilými štatistickými metódami a metódami strojového učenia
Školiteľ: Ing. Juraj Papčo, PhD.

Laura Pénzešová: Detekcia geodynamických procesov v meraniach supravodivých gravimetrov a ďalších geodynamických senzorov
Školiteľ: prof. Ing. Juraj Janák, PhD.

 

Prijatí v akademickom roku 2020/2021

Tomáš Ič: Implementácia fraktálneho prístupu do metód tvorby digitálnych výškových modelov
Školiteľ: doc. Ing. Renata Ďuračiová, PhD.

Barbora Korekáčová: Analýza zmien ľadovej pokrývky polárnych oblastí z opakovaných družicových meraní tiažového zrýchlenia
Školiteľ: prof. Ing. Juraj Janák, PhD.

 

Prijatí v akademickom roku 2019/2020

Adam Novák: Skúmanie hydrologického signálu v opakovaných meraniach tiažového zrýchlenia
Školiteľ: prof. Ing. Juraj Janák, PhD.

 

Prijatí v akademickom roku 2018/2019

Filip Pružinec: Priestorová analýza heterogénnych dát pri riešení aktuálnych úloh v ochrane kultúrnych a prírodných hodnôt
Školiteľ: doc. Ing. Renata Ďuračiová, PhD.

 

Prijatí v akademickom roku 2017/2018

Daniela Piačková: Modelovanie tiažového poľa topografických hmôt pomocou spektrálnych metód
Školiteľ: doc. Ing. Juraj Janák, PhD.

 

Prijatí v akademickom roku 2016/2017

Martin Leško: Monitorovanie prírodných rizík na Slovensku s využitím družicovej radarovej interferometrie
Školiteľ: doc. Ing. Ladislav Husár, PhD.