Prejsť na obsah
Katedra vodného hospodárstva krajiny

Prehľad publikačnej činnosti za jednotlivé roky:

  Kategória publikačnej činnosti 2014 2015 2016 2017 2018  2019   2020 
AAA Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách 0 0 0 0 1 0 2
AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách 2 1 1 2 1 1 0
ABC Kapitoly vo vedeckých monografiách v zahraničných vydavateľstvách 0 0 0 0 1 0 0
ACB Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách 1 2 1 0 0 0
ADC Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch 7 3 3 4 2 3 7
ADD Vedecké práce v domácich karentovaných časopisoch 0 8 5 3 0 3
ADE Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch 0 0 1 5 4 2 0
ADF Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch 21 13 6 5 6 5 4
ADM Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS 3 2 1 1 7 4 4
ADN Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS 3 2 8 5 2 1 3
AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách 0 0 1 0 0 6 0
AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách 28 24 19 25 9 21 15
AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách 24 26 17 23 19 18 15
AFG Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií 7 4 13 19 10 20 13
AFH Abstrakty príspevkov z domácich konferencií 5 4 5 0 4 1 9
AFK Postery zo zahraničných konferencií 7 0 5 0 8 0 0
AFL Postery z domácich konferencií 4 0 0 0 0 0 0
BDE Odborné práce v ostatných zahraničných časopisoch 1 0 0 0 0 0 0
BCI Skriptá a učebné texty 0 1 0 0 2 0 0
BDF Odborné práce v ostatných domácich časopisoch 0 2 0 1 0 0 0
BEE Odborné práce v zahraničných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných) 8 3 0 0 0 1 0
BFA Abstrakty odborných prác zo zahraničných podujatí (konferencie...) 10 3 0 0 5 1 1
GII Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií 6 0 0 2 0 0 0
 Spolu 137 98 86 92 84 88 76