Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Letný Deň otvorených dverí SvFStavebná fakulta STU v Bratislave pozýva učiteľov, výchovných a kariérnych poradcov spolu so študentmi 3. a 4. ročníkov SŠ na prezenčný Deň otvorených dverí!

KEDY? Štvrtok 2. júna 2022 od 08.00 h. do 12.30 h.
KDE? Stavebná fakulta STU v Bratislave, vchod od ul. Imricha Karvaša (blok B budovy)

Program podujatia

08:00 - 11:00
Predstavenie fakulty a študijných programov prostredníctvom praktických ukážok, napríklad:

  • 3D tlačiareň s vytlačenými vzorkami na testovanie záťaže
  • Voda v krajine a v meste (model vodojemu a čistiarne odpadových vôd, prenosný zadažďovací model, ukážka 3D simulácií)
  • Ukážky študentských prác s vizualizáciami zo študijného programu Krajinárstvo a krajinné plánovanie
  • Meranie hladín zvuku automatickým zvukomerom  
  • Testovanie pevnosti horninových úlomkov
  • Stanovenie pevnosti betónu v tlaku Schmidtovým tvrdomerom
  • Mapujeme svet fotkami a laserom (ukážka a vyhodnotenie skenovania objektu/osoby, fotogrametria/laserový skener, interaktívna práca s geodetickými prístrojmi)
  • BIM posúva stavebníctvo do digitálnej doby
  • Prechádzka vo virtuálnej realite rodinným domom
  • a mnoho iného.

08:00 - 11:00
Prehliadka priestorov fakulty a laboratórií

11:00 - 11:15
Privítanie na pôde fakulty dekanom

11:15 - 12:30
Diskusia so zástupcami fakulty na rôzne praktické otázky z vysokoškolského života cez platformu sli.do, prihlasovací kód udalosti #186401

12:30
Rozdávanie ospravedlneniek

V prípade akýchkoľvek doplňujúcich otázok nás neváhajte kontaktovať mailom na adrese zuzana.chalupova@stuba.sk.

Tešíme sa na Vás osobne na Stavebnej fakulte STU v Bratislave!

Katarína Gajdošová,

prodekanka pre vonkajšie vzťahy, sociálnu starostlivosť o zamestnancov
a sociálnu starostlivosť o študentov