Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Cech strechárov Slovenska a Slovenská technická univerzita, Bratislava, Stavebná fakulta

organizujú v dňoch

27. – 28. 11. 2013

20. Bratislavské sympózium - Strechy 2013
20th Symposium in Bratislava - Roofs 2013

Hlavná téma: Komplexné zabezpečenie kvality striech budov

Viac informácií o sympóziuslovensky strechy 2013 slovenčina          anglicky strechy 2013 slovenčina