Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Po šiestich úspešných rokoch Slovenská technická univerzita – Stavebná fakulta STU opäť ponúka v akademickom roku 2015/2016 v letnom semestri ďalšie akreditované vzdelávanie Správa a údržba budov –  Facility management. Akreditáciu udelilo MŠVŠ SR pod číslom 0473/2013/37/1.

Štúdium je určené pre študentov Stavebnej fakulty STU a pre pracovníkov v nasledujúcich funkciách: facility manažér, projektový manažér, správca budovy, architekt, stavebný manažér, manažér nehnuteľnosti, HVAC technik (technik vykurovania, ventilácie a klimatizácie), a pre študentov STU.

Akreditované štúdium pozostáva z nasledovných odborných sekcií :

  1. Facility management (doc.Ing.Viera Somorová PhD.)
  2. Energetický manažment (prof.Ing.Dušan Petráš PhD.),
  3. Údržba budov (Ing. Maczko)
  4. Systém manažérstva kvality (prof.Ing.Jozef Gašparík),
  5. IT vo facility managemente (ALTSTANET – Ing. Choutka)
  6. Manažment ľudských zdrojov (Ing.Gabriela Kalinová PhD.),
  7. BIM a FM (Ing. Tomáš Funtík. PhD., Ing. Peter Balco, PhD.)
  8. BOZP (doc. Zdenka Hulínová)
  9. Architektúra a facility management (doc. Ing. Branislav Somora, PhD.); 
  10.  Workshop, venovaný FM v praxi (Mgr. Andrea Čarabová)

 

Poslucháč po absolvovaní štúdia získa kvalifikačné Osvedčenie o absolvovaní akreditovaného ďalšieho vzdelávania v oblasti facility managementu  ako i Kvalifikačné osvedčenie o absolvovaní kurzu Systém manažérstva kvality.

 

Odborný garant: doc.Ing.Viera Somorová, PhD.

Termín : marec–máj 2016

Termín prihlásenia: do 31.02.2016

Miesto konania:  Stavebná fakulta STU Bratislava, Radlinského 11, Bratislava

Informácie:  viera.somorova@stuba.sk , mobil: 0904 639 121